รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๑ - วัดพระธาตุช้างค้ำ
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปรเมศร์ก่อเกิดวัดกู่คำคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรธีรภพบัวคงวัดกู่คำคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรสิรวิชญ์บัวเหล็กวัดช้างเผือกคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรนครินทร์ใจปิงวัดช้างเผือกคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรกมลโชคใจปิงวัดช้างเผือกคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรนัฐพัฒน์ใจปิงวัดช้างเผือกคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรศุภวิชญ์มะโนวรณ์วัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรอรรถพลมีกินวัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรปฏิภาณอ่องแก้ววัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรนัดฐพลสุคำภาวัดดู่ใต้คณะจังหวัดน่าน
11สามเณรสหชาติอินธิจักร์วัดถืมตองคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรปวริศร์กองยักษีวัดถืมตองคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรธนพลแสนวงค์วัดท่าช้างคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรรัชพลแก้วพิลารมย์วัดท่าช้างคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรกัณฑ์เอนกโปร่งใจวัดธงน้อยคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรวรวุฒิตันแสนวัดนาผาคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรณัฐวุฒิธิสารวัดพระธาตุเขาน้อยคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรเจตนิพัทธ์บัวเผื่อนวัดพระธาตุเขาน้อยคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรกลวัชรบุญตาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรกิตติเดชกันนิกาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรณัฐกิตติ์หนองแก้ววัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรธนกฤตสิงห์ดาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรศุภวัฒน์พรมแก้ววัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรปุณณวิชถุงนาควัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
25สามเณรณัฐวุฒิวงค์กองแก้ววัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
26สามเณรวราพงษ์วงค์ยะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
27สามเณรกฤษฎาเปรมใจวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
28สามเณรนวนนท์กมลปิตุพงศ์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
29สามเณรภูริทัติตาทิพย์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
30สามเณรชัยพัฒน์ดีเทียนวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
31สามเณรณัฐพงษ์เรือนขันวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
32สามเณรนันทยศแซ่โซ้งวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
33สามเณรยุุทธนายศปาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
34สามเณรศักรันด์ยศปัญญาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
35สามเณรอดิศรทองถานาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
36สามเณรอัสทิตย์แท่นแก้ววัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
37สามเณรอัทธิพรธรรมสิริวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
38สามเณรณรงค์ชัยสารถ้อยวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
39สามเณรธนภัทรวงค์ภักดีวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
40สามเณรธนากรแซ่โซ้งวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
41สามเณรยุทธจักรประทุมสวัสดิ์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
42สามเณรศศิวัฒน์อ่อนเครือวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
43สามเณรสุรวัชประกอบกุลวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
44สามเณรธีรพัฒน์ธรรมสละวัดพวงพยอมคณะจังหวัดน่าน
45สามเณรธนิศรพินธุกาศวัดพวงพยอมคณะจังหวัดน่าน
46สามเณรเทพนทีสุภาแก้ววัดภูมินทร์คณะจังหวัดน่าน
47สามเณรศุภโชคทวีชัยวัดมณเฑียรคณะจังหวัดน่าน
48สามเณรเอกณรงค์ขะละวัดม่วงเจริญราษฎร์คณะจังหวัดน่าน
49สามเณรณัฐกรอินผ่องวัดม่วงเจริญราษฎร์คณะจังหวัดน่าน
50สามเณรจักรกริชชัยพิมานวัดม่วงเจริญราษฎร์คณะจังหวัดน่าน