รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๔ - วัดเมืองราม
ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา น่าน

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรินทร์ศิริวัดดอนไชยพระบาทคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรณัชพลแซ่ท้าววัดวังคีรีคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรโสพงษ์กนกคีรีวัดดอนไชยพระบาทคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรธันวาคำเครืองวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรธรภัทรอารินทร์วัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรหัสดินมีคำวัดเชียงบาลคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรสิรวุฒิแสนซุ้งวัดวังคีรีคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรภูชิสส์อุดหนุนวัดดอนไชยพระบาทคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรวงศกรจำปาวัดวังคีรีคณะจังหวัดน่าน
10พระยอดธงธิเสนาภทฺทาจาโรวัดนาเหลืองนอกคณะจังหวัดน่าน
11พระธรรมไชยทิคำกิตฺติโสภโณวัดนาเหลืองในคณะจังหวัดน่าน
12พระวัชรศักดิ์บุญลือสีลสํวโรวัดป่าสักคณะจังหวัดน่าน
13พระวิเชษฐ์สีต๊ะฐานวุฑฺโฒวัดป่าสักคณะจังหวัดน่าน
14พระโสวัฒน์จำปาเป้าฐิตายุโกวัดดอนไชยพระบาทคณะจังหวัดน่าน
15พระภิรมย์ผลขวัญกตปุญฺโญวัดดอนไชยพระบาทคณะจังหวัดน่าน
16พระวีระเชนมิตรสิทธิ์เทวธมฺโมวัดม่วงใหม่คณะจังหวัดน่าน
17พระนิกรสอนบุญมาวรปญฺโญวัดม่วงใหม่คณะจังหวัดน่าน
18พระสมพลมหาพรหมพฺรหฺมวํโสวัดม่วงใหม่คณะจังหวัดน่าน