รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๘ - วัดนิโครธาราม
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา น่าน

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตนัยกิตต๊ะวัดคัวะดอนทองคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกันตภณเสารางทอยวัดอัมพวันคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรกีรติใจทิศวัดวังทองคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรจิรพัทธ์เสารางทอยวัดฝายมูลคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรชัยพรศรีนวลวัดสบย่างคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรณัฐกรผาหลักวัดศิริธาดาคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรณัฐพงษ์วันเพ็ญวัดหนองบัวคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรดรัณภพเทพกอมวัดฝายมูลคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรธนโชติแซ่เล้าวัดนิโครธารามคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรธีรวัฒน์เขยตุ้ยวัดหนองม่วงคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรธีระศักดิ์แสนก๋าวัดฝายมูลคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรปยุตผาหลักวัดศิริธาดาคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรพันธวัชแซ่เจียงวัดนิโครธารามคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรพีรพัฒน์ธรรมศิริวัดหนองบัวคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรวรกัณต์รักษาวัดมังคลารามคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรวรโชติสิทธิแสนวัดคัวะดอนทองคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรสันติภาพแซ่มือวัดนิโครธารามคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรสิทธิภาคย์รักษาวัดศิลามงคลคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรอัศนัยทิมเทศวัดศิริธาดาคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรกิตติกุลวงศ์พรมศรวัดศิริธาดาคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรวรฤทธิ์เดชพรวัดสุวรรณาวาสคณะจังหวัดน่าน
22พระวิทย์สุนันท์อภิปุณฺโณวัดพุทธานุภาพคณะจังหวัดน่าน
23พระวินัยพุฒปี้อธิจิตฺโตวัดพุทธานุภาพคณะจังหวัดน่าน
24พระภูมิภัทรปะทิมหามงฺคโลวัดพุทธานุภาพคณะจังหวัดน่าน
25พระเศกสรรศิริกันไชยอนิโฆวัดพุทธานุภาพคณะจังหวัดน่าน
26พระเกียรติศักดิ์สุนทรอธิจิตฺโตวัดดอนตันคณะจังหวัดน่าน
27พระคัดพรชุ่มน่านธมฺมวโรวัดดอนชัย (สบสาย)คณะจังหวัดน่าน
28พระวิเชษฐ์คำเอกปุญฺญากาโมวัดดอนชัย (สบสาย)คณะจังหวัดน่าน