รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๓ - วัดบ่อแก้ว
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น น่าน

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแขวงชัยอุดมมานะศักดิ์ชยสิทฺโธวัดนาหวายคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรธันวาทะปันวัดนาหวายคณะจังหวัดน่าน
3พระสมเดชผาบสละสุมโนวัดคำเรืองคณะจังหวัดน่าน
4พระนครินทร์คุ้มภัยโชติวํโสวัดปิงหลวงคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรสุทธิภัทรตันอิ่นวัดนาทะนุงคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธีระศักดิ์ก๋องแก้ววัดนาทะนุงคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรกรวิชญ์แก้วตาวัดนาทะนุงคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรศักย์ศรณ์ฟองจันทร์วัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรธรรมรักษ์นิพันธ์วัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรธรรมรัตน์นิพันธ์วัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรธันวาชัยชนะวัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรอรรทกานต์อุดนันวัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรศิริพงศ์เข็มแก้ววัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน