รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๕ - วัดนากลุ่ม
ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ น่าน

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกนกพงศ์จอมหล้าวัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกรวิชญ์ศรีแก่นทรายวัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรวีระวัฒน์ภูเพ็ชรวัดนาเปรื่องคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรไชยวัฒน์คำแคว่นวัดนาเปรื่องคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรพุทธิศักดิ์แสนหาญชัยวัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรศิราพัชรคำแคว่นวัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรสิรภพจ๋อมหล้าวัดนากลุ่มคณะจังหวัดน่าน
8พระอานนท์บุญอินทร์อานนฺโทวัดนาเปรื่องคณะจังหวัดน่าน