รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 51 ถึง 100 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรธนทัตนวภัทรกุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
52สามเณรปวิธชาตหว่านะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
53สามเณรรัฐภูมิปัญโญวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
54สามเณรวีรวิทย์ยืนยงคีรีมาศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
55สามเณรสมบูรณ์ม่วงอ่อนวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
56สามเณรวีรวัฒน์ล้ำเหลือวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
57สามเณรรวิพลมั่นขวัญพรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
58สามเณรสุริยะวนาสิริเลิศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
59สามเณรธนดลกรณีศาลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
60สามเณรนันทจรแหลมไพรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
61สามเณรหม่อละโซ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
62สามเณรพุทธิเด่นโอบพาราโดยคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
63สามเณรจิรกิตติ์สยมภูดำเนินวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
64สามเณรเกียรติศักดิ์ทวีธนาตย์กุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
65สามเณรธีระศักดิ์อุตตะละวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
66สามเณรบรรณวิชญ์วงศ์เอกาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
67สามเณรกิตติกรท้องฟ้าชวารวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
68สามเณรอธิชาประสงค์ชัยพรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
69สามเณรธีรชัยกานตาภรณ์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
70สามเณรนุติหนึ่งแสนทันวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
71สามเณรศุภสินแหล่โพแหนะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
72สามเณรกุลธรขษัยขยาตวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
73สามเณรชัย-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
74สามเณรอรุณวัชช์ดิคาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
75สามเณรอนุตรสมจิตชมไพรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
76สามเณรธิติวุฒิวิจิตรเชาว์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
77สามเณรธนาดุลวิจิตรเชาว์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
78สามเณรชลกรเวียงวนาธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
79สามเณรชินเดชกุศลเสริมเส่งวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
80สามเณรติณณวิชญ์จุมปารีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
81สามเณรธีรดนย์วนาเฉลิมยศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
82สามเณรชุติวัตบ้านจันทร์แจ่มวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
83สามเณรวงศธรบวรสุขสกุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
84สามเณรอ่องทุนภักดีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
85สามเณรสวัสดีมงคลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
86สามเณรภูวดลมีดูวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
87สามเณรจตุพลแซ่กือวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
88สามเณรธันยาแสนวงศ์มาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
89สามเณรสุรเวชวุฒิใจวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
90สามเณรอธิปไฉไลสโมสรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
91สามเณรธนวัฒน์เสือประจิมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
92สามเณรศักดิ์สิทธิ์วิจิตรเชาว์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
93สามเณรชัยวุฒคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
94สามเณรธิปกคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
95สามเณรเอกสิทธิ์อย่างคุณธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
96สามเณรธนดลวิมานผ่องใจวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
97สามเณรสรวิชญ์วนาวิทูรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
98สามเณรศุภสัณห์สว่างยศลาภวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
99สามเณรสืบสกุลคำนิลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
100สามเณรศุภกิตติ์ดอกพอวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่