รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๔ - วัดแม่ริม
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยอดลุงต๊ะวิริโยวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระวิชัยลุงออวิชโยวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสมปองใจแก้ววัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรดุษฎีประเสริฐสุดวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรโสภินท์ลุงยี่วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรเกียรติศักดิ์ชัยเทพวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรปัณฑวะเมืองออดวัดโสภณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอ่องทิพย์-วัดดอนชัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสุริยะ-วัดเจดีย์สถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรรอดลุงอ่อนวัดดวงดีคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอู่ทิศฮักกุนแซมวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรส่าอ่องใหม่เปาวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอภิชาติส่างสีวัดตำหนักธรรมนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรคุณากรลุงส่าวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรข่อง-วัดแม่แอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรอภิสรพุทธแล่มวัดตำหนักธรรมนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรทองไซดวงมาลาคำวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอุ่นแสง-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรปิยะพงศ์สามลอวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรมิลินท์ลุงจ่าวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสาม-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวิมล-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรจ่าหมาย-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรต้า-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมบูรณ์ลุงนะวัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรพชรใจคุณาวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรหางแลง-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรแสงติ๊บทองคำวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสูริยา-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธนวัฒน์กายผลวัดสว่างเพชรคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรจันทิมาเมืองออดวัดโสภณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอายนายสายวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรธนพัฒน์ใจแก้ววัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรวันชัยแสงเครือวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรสมบูรณ์-วัดน้ำตกแม่สาคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรมีเงิน-วัดศรีชลธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสมนึกสิงห์พระวงค์วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรซอเดยอ-วัดพระนอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวันดี-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรอนุสรณ์บุญมั่นวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรมิตรสีสวาดวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรเอกธนกุลยศรุ่งเรืองวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรผัดลุงทุนวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรแดงนาใจวัดโพธินิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรทักษ์ดนัยหัดคำหมื่นวัดวาลุการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรหย่าเหน่งต๊ะ-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรสุรเชษฐคำฟูวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรบุญพวงคำฮักสิทธิพงษ์วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรบุญทวีปิ่นมณีวัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรวิสานันต๊ะ-วัดแม่ริมคณะจังหวัดเชียงใหม่