รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเมืองลุงออวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรมานะเมืองดีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรมนัสมนแลงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรภวัตอ่องแดงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรประยุทธ์ลุงอ่องวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอนุชิตอ่องคำวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรประวิทย์ถนอมศิลาวัดใหม่สวรรค์คณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอติชาติจันทร์ตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรธรรมรัตน์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรนฤพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรนิธิลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรบัณฑิตพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรปกรณ์ธรรมพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่