รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๓ - วัดหนองตอง
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรโภคินเต๋จ๊ะใหม่วัดขุนคงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรชวัลวิทย์แก้วด้วงวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรวิชยุตม์อินปั๋นวัดจำปาลาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรเครือลุงละวัดทุ่งอ้อคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรณรงค์ฤทธิ์ภูชัยวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรภูมินทร์ใจดีวัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพิชิตโถวัดทุ่งอ้อคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรเมืองใส-วัดศรีสุพรรณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรผลจันตาวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวีรภัทรพรชัยวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธนาวัฒน์อุ่นเมืองวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรพงศกรหน่อเขียววัดจันทราวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรมลจันตาวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรนัดชานนท์ลุงวิวัดศรีสุพรรณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวรภพลุงอ่องวัดศรีสุพรรณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรชายเมืองลุงทุนวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอธิวัฒน์นายมุกวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรชัยยาพลนายแหลงวัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจิรายุทธลุงซอวัดวงค์เมธาคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรสุขสมบูรณ์ดาเสียงวัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรฟ้า-วัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรจันทร์-วัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอาคมแซ่เห่อวัดโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเจษฏาภรณ์แซ่เห่อวัดโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรแทนอุ่นเรือนวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรชาคริตหม่องเอวัดทรายมูลคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรเกรียงไกรจันทร์ตาแก้ววัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอาทิตย์ณ เชียงใหม่วัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรนพเดชมอยพินวัดมงคลเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกิตตินันท์นราจตุพรวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสามลุงปั่นวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรแสงเมือง-วัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่