รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๓ - โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 942 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยวีร์ทิพยพรวรรักษ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพศินฟุ้งเฟื่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรเมศร์อมรชรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุเทพคงพัฒโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุวิจักขณ์ประทุมสุวรรณโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นายอิทธิพัทธ์สุขพันธุ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรปรัชญ์สุขสวัสดิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรสุขสวัสดิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภูมิฮ่อบุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิรภัทรณ์ศรีจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิรธีร์อึ่งทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุรุจจินตานนท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสมิตานันท์โปณะสุวรรณโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่งเกษีสมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธีราพรงามเรียบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประภาสิริคงมากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาริษานบนอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุญญิสาทองปรุงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนิกานต์ภูเก้าล้วนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญจิราขวัญคงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนาริญาสิทธิศักดิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญธิดาศรีงามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเขมิตาแก้วประดิษฐ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฟาติมารอดพันธ์ชูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเมธปรียาดำด้วงโรมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุญธิดาบุญเกิดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาควนวิลัยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยรัศมีพงษ์สกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศรัณย์พรสกุลทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงหนึ่งธิดาโลติกรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤษชนกเกลี้ยงทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสสิรภัทร์คีรินทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณภัทรมีชูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญาภัคแก้วหนูนวลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิติฤทธิเดชโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิปุณพันธุ์นราโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรแชเชือนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์บุญส่งโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาแพรกปานโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพดลบางครามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจตุรวิทย์หละหรูนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐนนท์พูดเพราะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐกิตติ์พลจรัสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฏฐวุฒิแดงทองเกลี้ยงโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐวินห้องล่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตศรีพาราโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์ตัณฑัยย์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุจิราภัทรศรีมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมุกอันดาสอสุทธิเมธโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรภัทรอินทร์แก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่