รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๔ - โรงเรียนเทศบาล ๒
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 51 ถึง 72 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุชัจจ์ณ ชายะศรีโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
52มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวรินจันทร์แจ่มศรีโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
53มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัชชาฉันทาโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
54มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิศญาสิริกาญจน์วรรณโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
55มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอมราสังข์แก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
56มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอิทธิพัทธ์ขุนทิพย์โบสถโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
57มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณพงค์ขอค้าโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
58มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์ทองขำโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
59มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกาญติญาเมียนแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
60มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชุติมานวลจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
61มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐณิชาแจ่มทองโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
62มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์เกื้อหนุนโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
63มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรณัชชาประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
64มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีระภัทรทิมทองโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
65มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูธเนศจันทร์สวนโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
66มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภูนภาศักดิ์มั่นโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
67มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไรวินท์ตั้งตระกูลพงศ์โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
68มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรัญญาโปศรีโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
69มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนาเพชรรักโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
70มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุดารัตน์ลายดวงโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
71มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาวดีถนนทองโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
72มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอริยทรัพย์มณีมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่