รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๐ - โรงเรียนพนมเบญจา
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 335 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระเดชศิริมานูญโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิกรเนตรนครโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติศักดิ์ย้วนเศษโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลเขตรัตน์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวนัยชูขันธ์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภโชคชาวคำเขตโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุลากรบำรุงปรีชาโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภัทร์สิขิวัฒน์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไกรวิชญ์ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลวัฒโนโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรกรณ์ไกรณราโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัณวัฒน์พิลารัตน์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพกรสุทธิ์สมบัติโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพเก้าชนะกุลโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสหรัฐอาญาโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตตภูมิเรืองแก้วโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิษณุพงษ์ระวิเวชโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัชด้วงวงษ์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาธิปสุวรรณรัตน์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิติพันธ์ขุนดำโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายํธนวุฒิปานรอดโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัสกรสวัสดิภิรมย์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริปัญญาทองแป้นโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทิวัตถ์ทวีรัตน์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุลัยลักษณ์รัตนคชโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุฑามารถขุนมานิตย์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยธิดาแซ่เอี้ยวโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจัสมินร์เส็นก้าหรีมโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชญาวิเชียรฉายโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรกมลเจียวก๊กโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนลพรรณเรืองเมืองโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทิภาวดีบุญประกอบโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญชนกอุดมศรีโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญทิพย์ทองช่วยโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนาภรณ์จำปาราโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภณัฐศรีวิเวกโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปฐมาจุลเพ็ชรโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยศกรสุทธิศิริโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาชุมเชื้อโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงค์ผวนทองโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูริณัฐด้วงน้อยโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัตน์หมุนลีโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรปพนทิพย์ยอดศรีโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงศ์แก้วสุขโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงเพชรหีตฉิมโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์วุฒิยาโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรอุตตะมังโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรกฤษดาเครือจันทร์โรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิรักษ์กรดนวลโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทกรบุญทองแก้วโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่