รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๕ - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 123 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปธานินสุทธิเกิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาณิสราจิววุฒิพงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัญธนิญาสูงส่งเกียรติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์เกียรติพิมลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศินันท์ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยศกฤตแสงระวีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐมนบัวเนียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดากานดาอ่อนเรืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยนุชเปียกบุตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓นายภคพลหอกุลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูตะวันจันทวงศ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐดนัยหมุกแก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรศัยสุรำไพโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์สุทธยาคมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปวริศาสาราชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรานิศฐ์นบนอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปริญญ์พัฒน์ถาวรไชยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษกรอาษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทรัตน์อินทร์แก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรามนแต้มงามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไอศิการ์ศักดิ์แก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนภอยู่เย็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓นายบดินทร์สืบวิเศษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณชนกพุมนวนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันท์นลินทองเจริญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอินทัชสุวรรณฤทธิ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชารีย์หนูเงินโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชิตชัยคงประพันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชันญชิดาบุญส่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐณิชาเกลาเกลี้ยงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัฐกฤธน์นิวัตน์เมธากุลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกกาญจน์เล็กขำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทธิญาณีพรหมแสงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภรณ์ชนกรักษ์กำเนิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชยาพรหมรักษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวกรเนื้อนุ้ยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพาฐณาแสงทองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนบดีกิตตินิชานนท์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนายพักต์พงค์คำวีระโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชัญญานุชตุกพริกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐปัญญ์บัวแก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยวีร์คงเจริญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิโรชาอินทนุพัฒน์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธันย์ชนกสาราชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์พิชชาภูมิภมรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤตยาเชื้อสกุลวนิชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิรดาเพ่งกิจโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปีวราขวัญคีรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันติชาหอมหวลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนรกมลศรีเปารยะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่