รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 201 ถึง 250 จาก 476 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงตรีนภาเสรีพงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
202มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัตถ์หวานน้อยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
203มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุญยกรจันธิมาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
204มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุษกรพานแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
205มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปภาดาห่อกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
206มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัทธ์ธีราสายป่านโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
207มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวยุรีฉวีหาญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
208มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิวกานต์คงผลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
209มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภาพิชญ์บุญเลิศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
210มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสราวุธภูนุภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
211มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุรัมภาสิงหบำรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
212มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุวัฒน์พุ่มศรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
213มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤติพงศ์เปียใหม่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
214มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกรัตนบุรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
215มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลพรรณเมืองเกิดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
216มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายก้องภพสิทธิเวชโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
217มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญจพรคำลือโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
218มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์ธิดาเมืองเกิดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
219มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขนิษฐาสมศักดิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
220มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณเกื้อบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
221มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรัชญาปานมาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
222มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุดาภาชุมทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
223มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัธฐษรทองทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
224มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจพรหลานไทยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
225มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัชฏิยาภรสองเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
226มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรันย์ภัทรเพ็งรักษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
227มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิพิมลไชยพงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
228มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสรัลพรชูทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
229มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสวรสโพธิ์คำโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
230มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์รามฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
231มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันต์ชัยหลานไทยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
232มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรปรียาตี้กุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
233มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครเดชจันทร์แดงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
234มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราวิชญ์แก้วโลกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
235มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตนัยสามเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
236มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเก้าปานจันทร์สิทธิเชนทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
237มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนม์นิภาศรีทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
238มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐาปกรณ์เมืองเกิดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
239มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนาวินเรืองมากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
240มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธีรารัตน์คงแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
241มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนฤเทพณ นครโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
242มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงษ์ควัชคงมากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
243มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ลภัสเพชรลูกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
244มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมัฆวานเอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
245มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัชพลพิเศษศิลป์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
246มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวณิชญานันท์จันทโรจน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
247มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิชยุตม์สุทธิเกิดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
248มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรภัทรภู่ทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
249มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพดนัยพรหมอินทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
250มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรพรเกิดทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่