รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๒๓ - โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายปิยวัฒน์พรหมรักษาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายพีรสิทธิ์รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นายธนกรนันทะคุณโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรติมาชูนาวาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัทริกาหนูอ่อนโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมนสิชาคงจันทร์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธัญญลักษณ์พรหมเมืองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชาสุดรามโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญ์วรามหาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเกตนิกาสุดจิตรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสาวิตรีเพ็ขรบูรณ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกรกนกมีจิตต์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิรินทิพย์อินทคีรีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญพัชรจรเปลี่ยวโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒นางสาวกรองกาญจน์หนูสองแพรกโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่