รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๗ - โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 230 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวพรธิดาดวงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรศรีวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
3อุดมศึกษาครูนางลัดดาวัลย์คงประจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกกรสามารถโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
5อุดมศึกษาครูนายวศินบุตรมิตรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลกานต์จุลวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
7อุดมศึกษาครูนายสมชายสาราชโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลวรรณเดชค้ำโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาอุบประการดีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก่อศักดิ์คงประจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญพัชรอุดมศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์พงษ์หวานโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญพัชญ์สุขจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงษ์สาราชโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิจจะรัตน์เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขจรศักดิ์ทองสกุลโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณณวัตรทองแพรวโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตตมาศสีลายโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาดารักเกื้อโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยางกูรอนงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิษาหวังกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัญญาพัญช์เพชรมากโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ชัยพันธ์จินาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์เดชรักษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐณิชาสังข์รอดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนนท์ร่มรื่นโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฐิตาปานมั่งคั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรทองเมืองโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐภัสสรบุตรโกบโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธณกานต์เกิดศิริโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตจันทร์คำโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัครไหมดำโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรกาทำมาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชพรสุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธรรมรักษ์ษาอุดมศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราเทพจีนหนูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกซื่อตรงโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรยุทธ์นวลอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพกรเพ็ชรเล็กโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวรัตน์ทองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิมาจันทร์ลอโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัญจรัตน์เวสวรรณโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภานนทมิตรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาไร่ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาพรหมรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภังกรบุญประกอบโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาย์รพิชชาโชติชวาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาคล้ายบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปูริดาอินทฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่