Showing 651-700 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6511092140071โรงเรียนบ้านมดตะนอยเกาะลิบงกันตังตรัง
6521092140072โรงเรียนบ้านพระม่วงนาเกลือกันตังตรัง
6531092140073โรงเรียนบ้านแหลมวังวนกันตังตรัง
6541092140074โรงเรียนบ้านแตะหรำกันตังใต้กันตังตรัง
6551092140075โรงเรียนวัดวารีวงวังวนกันตังตรัง
6561092140076โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธาบางเป้ากันตังตรัง
6571092140077โรงเรียนบ้านกันตังใต้กันตังใต้กันตังตรัง
6581092140078โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกันตังใต้กันตังตรัง
6591092140079โรงเรียนบ้านจุปะกันตังใต้กันตังตรัง
6601092140080โรงเรียนบ้านย่านซื่อย่านซื่อกันตังตรัง
6611092140082โรงเรียนบ้านคลองลุคลองลุกันตังตรัง
6621092140083โรงเรียนบ้านบางเตาคลองลุกันตังตรัง
6631092140085โรงเรียนบ้านท่าส้มบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง
6641092140087โรงเรียนบ้านท่าปาบบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง
6651092140089โรงเรียนวัดควนธานีควนธานีกันตังตรัง
6661092140090โรงเรียนบ้านบางหมากน้อยควนธานีกันตังตรัง
6671092140091โรงเรียนบ้านโคกยางโคกยางกันตังตรัง
6681092140093โรงเรียนบ้านบางหมากบางหมากกันตังตรัง
6691092140094โรงเรียนบ้านพรุใหญ่บางหมากกันตังตรัง
6701092140095โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐย่านซื่อกันตังตรัง
6711092140096โรงเรียนบ้านนาเหนือคลองลุกันตังตรัง
6721092140097โรงเรียนบ้านน้ำฉาโคกยางกันตังตรัง
6731092140336โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง
6741092140337โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง
6751192100019โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากันตังกันตังตรัง
6761192100020โรงเรียนวิเศษกาญจน์บางเป้ากันตังตรัง
6771192100021โรงเรียนประชาวิทยากันตังกันตังตรัง
6781192100022โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียวกันตังกันตังตรัง
6791192100040สายธารวิทยาบางเป้ากันตังตรัง
6801292020000กศน.อำเภอกันตังกันตังกันตังตรัง
6811292020001กศน.ตำบลกันตังกันตังกันตังตรัง
6821292020002กศน.ตำบลควนธานีควนธานีกันตังตรัง
6831292020003กศน.ตำบลบางหมากบางหมากกันตังตรัง
6841292020004กศน.ตำบลบางเป้าบางเป้ากันตังตรัง
6851292020005กศน.ตำบลวังวนวังวนกันตังตรัง
6861292020006กศน.ตำบลกันตังใต้กันตังใต้กันตังตรัง
6871292020007กศน.ตำบลโคกยางโคกยางกันตังตรัง
6881292020008กศน.ตำบลคลองลุคลองลุกันตังตรัง
6891292020009กศน.ตำบลย่านซื่อย่านซื่อกันตังตรัง
6901292020010กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง
6911292020011กศน.ตำบลบางสักบางสักกันตังตรัง
6921292020012กศน.ตำบลนาเกลือนาเกลือกันตังตรัง
6931292020013กศน.ตำบลเกาะลิบงเกาะลิบงกันตังตรัง
6941292020014กศน.ตำบลคลองชีล้อมคลองชีล้อมกันตังตรัง
6951392026401วิทยาลัยการอาชีพกันตังกันตังใต้กันตังตรัง
6963092200201โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง
6975092020001วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังควนธานีกันตังตรัง
6981033530138โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
6991033530139โรงเรียนบ้านกระบี่หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7001033530140โรงเรียนบ้านขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ