Showing 201-250 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011081010207โรงเรียนบ้านควนคลองขนานเหนือคลองกระบี่
2021081010208โรงเรียนบ้านควนต่อคลองเขม้าเหนือคลองกระบี่
2031081010210โรงเรียนบ้านคลองเขม้าคลองเขม้าเหนือคลองกระบี่
2041081010211โรงเรียนบ้านคลองหมากคลองขนานเหนือคลองกระบี่
2051081010212โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็กคลองขนานเหนือคลองกระบี่
2061081010213โรงเรียนบ้านนาวงคลองเขม้าเหนือคลองกระบี่
2071081010214โรงเรียนบ้านคลองรั้วตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
2081081010215โรงเรียนบ้านคลองยวนตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
2091081010216โรงเรียนบ้านตลิ่งชันตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
2101081010217โรงเรียนบ้านท่ายางเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2111081010218โรงเรียนบ้านปากหราตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
2121081010219โรงเรียนบ้านหาดยาวตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
2131081010220โรงเรียนบ้านเกาะไทรปกาสัยเหนือคลองกระบี่
2141081010221โรงเรียนบ้านทุ่งประสานปกาสัยเหนือคลองกระบี่
2151081010222โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่
2161081010223โรงเรียนบ้านนาออกเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2171081010224โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑เหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2181081010225โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่เหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2191081010226โรงเรียนบ้านไสโป๊ะเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2201081010227โรงเรียนบ้านท่านุ่นเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2211081010228โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2221081010229โรงเรียนบ้านในทับห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2231081010230โรงเรียนบ้านบกห้องห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2241081010231โรงเรียนวัดห้วยครามห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2251081010232โรงเรียนบ้านห้วยมัดห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2261081010233โรงเรียนบ้านห้วยยูงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
2271081010234โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
2281081010235โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
2291081010236โรงเรียนหนองทะเลวิทยาหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
2301081010237โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่
2311081010238โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์สินปุนเขาพนมกระบี่
2321081010239โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่
2331081010240โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗เขาพนมเขาพนมกระบี่
2341081010241โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่
2351081010242โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์คลองยางเกาะลันตากระบี่
2361081010243โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
2371081010244โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองพนคลองท่อมกระบี่
2381081010245โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
2391081010246โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
2401081010247โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่
2411081010248โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่
2421081010249โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ลำทับลำทับกระบี่
2431081010250โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
2441181100001โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
2451181100002โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
2461181100003โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์หนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
2471181100004โรงเรียนอนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
2481181100005โรงเรียนสาธิตคำนวณทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
2491181100006วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่กระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
2501181100007โรงเรียนประทีปศึกษาหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่