Showing 351-400 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์24--
352คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์21--
353คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์35--
354คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์104--
355คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์76--
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์31--
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์21--
358คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436017วัดหนองหินหนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์76012011
359คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-9662
360คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236003วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์-6140
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์-10352
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-9678
363คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์9741268
364คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436002วัดวิเศษไชยารามบึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์3051226
365คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์651-
366คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์1564549
367คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์36635756
368คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์258304-
369คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์20--
370คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์850--
371คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดดอนทองวรารามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์34135-
372คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์7499951
373คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์34618452
374คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์356--
375คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313017โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร15327428
376คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านลานหินลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร69294
377คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313069โรงเรียนบ้านบึงพิไกรคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร146154-
378คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1019928
379คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร289--
380คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร63110-
381คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร399540128
382คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313006โรงเรียนวัชรวิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8126
383คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6810619
384คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร14812020
385คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร681016
386คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร15519562
387คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21512258
388คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร31221831
389คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313012โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร231192-
390คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313025โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร1783247
391คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร24535
392คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313015โรงเรียนสหวิทยาคมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร284433
393คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313016โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8211713
394คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33044427
395คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313018โรงเรียนหนองกองพิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21326318
396คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313019โรงเรียนเพ็ชระศึกษานครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร102164-
397คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313020โรงเรียนบ้านทรงธรรมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8314836
398คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนคณฑีพิทยาคมเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร595231
399คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนประชาสันติภาพสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร12857-
400คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024วัดเกาะรากเสียดนอกเพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร11768-