Showing 251-300 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138012วัดช่องเม็กธรรมารามช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี17--
252คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319057วัดช่องแคบช่องแคบพบพระตาก---
253คณะจังหวัดตากนักธรรมชั้นตรี3119008วัดช่องแคบช่องแคบพบพระตาก---
254คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา261033วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี---
255คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี---
256คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646005วัดชัยชมภูหนองคูบ้านแท่นชัยภูมิ---
257คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646004วัดชัยชุมพรบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ---
258คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646003วัดชัยชุมพลบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ---
259คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี6146003วัดชัยชุมพลบ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ---
260คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564092วัดชัยธารามประดิษฐ์โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช---
261คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428016วัดชัยภูมิจำปีศรีธาตุอุดรธานี---
262คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128020วัดชัยภูมิจำปีศรีธาตุอุดรธานี25--
263คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246002วัดชัยภูมิพิทักษ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ-164122
264คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-175169
265คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ151--
266คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์21--
267คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244012วัดชัยมงคลห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา---
268คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319029วัดชัยมงคลด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก---
269คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นโท-เอก2204001วัดชัยมงคลท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
270คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
271คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445198วัดชัยศรีศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์---
272คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ88--
273คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317007วัดชัยสิทธารามท่าชัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย---
274คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203011วัดชัยสิทธาวาสกระแชงสามโคกปทุมธานี0-2
275คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
276คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153003วัดชากขุนวิเศษกองดินแกลงระยอง252--
277คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153005วัดชากหมากสำนักท้อนบ้านฉางระยอง70--
278คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253019วัดชากหมากสำนักท้อนบ้านฉางระยอง12--
279คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก74--
280คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326003วัดช้างรองในเมืองเมืองลำพูนลำพูน7629-
281คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา612006วัดชายธงวรารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์---
282คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564048วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช7--
283คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164013วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช29--
284คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260073วัดชาวเหนือบ้านไร่ดำเนินสะดวกราชบุรี---
285คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203069วัดชินวรารามบางขะแยงเมืองปทุมธานีปทุมธานี---
286คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2208001วัดชีป่าสิตารามทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี---
287คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205036วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
288คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445219วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์---
289คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153006วัดชุมแสงชุมแสงวังจันทร์ระยอง44--
290คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105002วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา34--
291คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นโท-เอก6205001วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา---
292คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา605007วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา---
293คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566019วัดชโลตตมารามนาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี---
294คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203039วัดซอยสามัคคีคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
295คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108010วัดซับจำปาซับจำปาท่าหลวงลพบุรี33--
296คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144010วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา43--
297คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444047วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา---
298คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254014วัดซับยี่หร่าวังใหม่นายายอามจันทบุรี---
299คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154007วัดซับยี่หร่าวังใหม่นายายอามจันทบุรี101--
300คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108011วัดซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์ลำสนธิลพบุรี28--