Showing 501-600 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501มหานิกาย430100701วัดกอกหลุมข้าวโนนสูงนครราชสีมา6 กอก
502ธรรมยุต632040701วัดกอกคำแสงธรรมารามลุ่มระวีจอมพระสุรินทร์2 กอก
503มหานิกาย352010501วัดกอกชุมพระบาทเมืองลำปางลำปาง6
504มหานิกาย433070601วัดกอกหวานโพธิ์ศรีปรางค์กู่ศรีสะเกษ1
505มหานิกาย351011701วัดกอข่อยหนองหนามเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 6
506มหานิกาย351060702วัดกอค่าท่าตุ้มป่าซางลำพูน180 หมู่ที่ 2
507มหานิกาย358060301วัดกองก๋อยกองก๋อยสบเมยแม่ฮ่องสอน1 กองก๋อย
508มหานิกาย350030401วัดกองกานแม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่7
509มหานิกาย350080101วัดกองขากน้อยสะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่8 บ้านกองขากน้อย
510มหานิกาย350080102วัดกองขากหลวงสะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่7
511มหานิกาย221031001วัดกองดินกองดินแกลงระยอง2 กองดิน
512มหานิกาย350190701วัดกองทรายหนองผึ้งสารภีเชียงใหม่6
513มหานิกาย219080301วัดกองทองสว่างอารมณ์ดอนทองหนองโดนสระบุรี5 บ้านกองทอง
514มหานิกาย362100402วัดก้องประชาราษฎร์เทพนิมิตบึงสามัคคีกำแพงเพชร4 มาบไผ่
515มหานิกาย430010101วัดกองพระทรายในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
516มหานิกาย448030201วัดกองมณีโนนตาลท่าอุเทนนครพนม1
517มหานิกาย448100101วัดกองมณีโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม7 หนองสะโน
518มหานิกาย448100301วัดกองมณีนาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม5 ขามเตี้ยน้อย
519มหานิกาย367011501วัดกองมูลสามัคคีธรรมห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์7 ศรีสะเกษ
520มหานิกาย350200101วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่2
521มหานิกาย436120501วัดกองศรีหนองสังข์แก้งคร้อชัยภูมิ2
522มหานิกาย440011501วัดกองศรีบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น3
523มหานิกาย440220201วัดกองศรีโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น10 มูลนาค
524มหานิกาย272100601วัดกองเงินเชตะวันทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี3 หนองหัวหาย
525มหานิกาย211040801วัดกองแก้วบางยอพระประแดงสมุทรปราการ8 บ้านคลองบางกระเจ้า
526มหานิกาย442120401วัดกองแก้วโนนป่าซางผาขาวเลย3 ห้วยกาบเปลือย
527มหานิกาย427051001วัดกองแก้วนพคุณหนองตะเคียนบอนวัฒนานครสระแก้ว5 กองแก้วนพคุณ
528มหานิกาย442020105วัดกองแก้วสามัคคีนาด้วงนาด้วงเลยม.5
529มหานิกาย350030201วัดกองแขกท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่7
530มหานิกาย350030801วัดกองแขกใต้กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
531มหานิกาย356050901วัดกองแลดงสุวรรณดอกคำใต้พะเยา6 กองแล
532มหานิกาย353070501วัดกองโคคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์3 กองโค
533มหานิกาย356080301วัดก๊อซาวทุ่งกล้วยภูซางพะเยา11 ก๊อหลวง
534มหานิกาย355010705วัดก้อดสวรรค์นาซาวเมืองน่านน่าน4 ก้อด
535มหานิกาย355140201วัดก้อดแก้วนาปังภูเพียงน่านก้อดแก้ว
536มหานิกาย351040502วัดก้อทุ่งก้อลี้ลำพูนหมู่ที่ 1
537มหานิกาย445010301วัดกอนประชารามเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2
538มหานิกาย434041501วัดก่อน้อยยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี6 ก่อน้อย
539มหานิกาย356080302วัดก๊อน้อยทุ่งกล้วยภูซางพะเยา1 ก๊อน้อย
540มหานิกาย424110101วัดก้อนแก้วก้อนแก้วคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา4
541มหานิกาย272100401วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี6 ก้อนแก้ว
542ธรรมยุต690100301วัดกอบกุลรัตนารามพังลาสะเดาสงขลา5
543มหานิกาย350190201วัดกอประจำโฮงสารภีสารภีเชียงใหม่8 สันกับตอง
544มหานิกาย351010301วัดกอม่วงอุโมงค์เมืองลำพูนลำพูน157 หมู่ที่ 5
545มหานิกาย351060101วัดกอม่วงปากบ่องป่าซางลำพูน-
546มหานิกาย351060301วัดกอม่วงแม่แรงป่าซางลำพูน8
547มหานิกาย433090607วัดกอยน้อยสองห้องจิกสังข์ทองราษีไศลศรีสะเกษ9 กอยน้อย
548มหานิกาย351040503วัดก้อยืนก้อลี้ลำพูนหมู่ที่ 3
549มหานิกาย352020301วัดกอรวกจางเหนือแม่เมาะลำปาง3
550มหานิกาย350130401วัดกอสะเลียมบวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่8
551มหานิกาย350121002วัดก่อเก๊าทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่4
552มหานิกาย350120501วัดกอโชคแม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่3 บ้านต้นตัน
553มหานิกาย214051301วัดกอไผ่บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา3
554มหานิกาย433051301วัดกะกำตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ4
555มหานิกาย433051302วัดกะกำ (ระกำ)ตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ4
556มหานิกาย592080201วัดกะช่องช่องนาโยงตรัง6
557มหานิกาย430150901วัดกะชอนกระชอนพิมายนครราชสีมา4
558มหานิกาย430150902วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)กระชอนพิมายนครราชสีมา4
559มหานิกาย218030401วัดกะทงหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท3
560ธรรมยุต632011801วัดกะทมวนารามนาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์8
561มหานิกาย222100201วัดกะทิงพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี5
562มหานิกาย583020101วัดกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต4 บ้านกะทู้
563มหานิกาย220110201วัดกะบกคู่ท่าบุญมีเกาะจันทร์ชลบุรี6
564มหานิกาย218080201วัดกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท5 กะบกเตี้ย
565มหานิกาย592090301วัดกะปางเหนือหนองบัวรัษฎาตรัง9 กะปางเหนือ
566มหานิกาย592010101วัดกะพังสุรินทร์ทับเที่ยงเมืองตรังตรังกะพังสุรินทร์
567มหานิกาย430090501วัดกะพี้ค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา6 กระพี้
568มหานิกาย436011601วัดกะพี้โนนสำราญเมืองชัยภูมิชัยภูมิ3
569มหานิกาย432160301วัดกะพุ่มรัตน์ตากูกเขวาสินรินทร์สุรินทร์1
570มหานิกาย214141001วัดกะสังข์ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกะสังข์
571มหานิกาย427030701วัดกะสังอัตตนันท์ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว8 กะสัง
572มหานิกาย436150301วัดกะฮาดกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ6
573มหานิกาย580040601วัดกะเปียดกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช6
574มหานิกาย432130401วัดกะเพอโรตาวังบัวเชดสุรินทร์3 กะเพอโร
575มหานิกาย219021001วัดกะเหรี่ยงคอม้าชะอมแก่งคอยสระบุรี3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า
576มหานิกาย433160101วัดกะเอินบุสูงวังหินศรีสะเกษ1 กระเอิน
577มหานิกาย580090802วัดกะโสมเหนือกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช6
578มหานิกาย580090801วัดกะโสมใต้กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช4
579มหานิกาย443070102วัดกัจจายนารามพานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย8
580มหานิกาย350051201วัดกัญจน์นิธยารามแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่10
581มหานิกาย216020301วัดกัณฑาพฤกษ์มะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี1 มะนาวหวาน
582มหานิกาย448071501วัดกัณฑิศรีวรารามสีชมพูนาแกนครพนม1 สีชมพู
583มหานิกาย434111801วัดกัณตะภารามถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
584มหานิกาย580200201วัดกัดนาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
585มหานิกาย580200202วัดกัตสัทธารามนาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
586มหานิกาย580200203วัดกัตสัทธาราม (กัด)นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
587มหานิกาย433042101วัดกัททลิวันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 มะลิวัลย์
588มหานิกาย216060301วัดกัทลีพนารามบ้านกล้วยบ้านหมี่ลพบุรี4
589มหานิกาย440130201วัดกัทลีวัณใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่น1
590มหานิกาย432101202วัดกัทลีสันติธรรมทับทันสังขะสุรินทร์10 กล้วย
591มหานิกาย436060701วัดกันกงละหานจัตุรัสชัยภูมิ7 กันกง
592มหานิกาย431070501วัดกันงาธรรมฤทธิ์ละเวี้ยประโคนชัยบุรีรัมย์11 หนองกันงา
593มหานิกาย433080603วัดกันจดกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ7
594มหานิกาย433040201วัดกันจานกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
595มหานิกาย433050402วัดกันจานดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ1 กันจาน
596มหานิกาย110150501วัดกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครคลองบางน้ำชน
597มหานิกาย433081201วัดกันตรวจห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษ1 กันตรวจ
598มหานิกาย433060601วัดกันตรวจหนองสำราญโนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ10 หนองสำราญ
599มหานิกาย448050201วัดกันตศิลาวาสฝั่งแดงธาตุพนมนครพนม3
600มหานิกาย434111802วัดกันตะภารามถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี4 คำแคน