Showing 201-300 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
201มหานิกาย354010402วัดสันกลางป่าแดงเมืองแพร่แพร่9 สันกลาง
202มหานิกาย354010401วัดป่าแดงป่าแดงเมืองแพร่แพร่2
203มหานิกาย354011103วัดโปร่งศรีบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่6
204มหานิกาย354011104วัดพระธาตุถิ่นหลวงบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่3 ถิ่น
205มหานิกาย354011102วัดถิ่นในบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่1
206มหานิกาย354011101วัดถิ่นนอกบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่2
207มหานิกาย354010301วัดน้ำชำน้ำชำเมืองแพร่แพร่1
208มหานิกาย354010204วัดเสด็จนาจักรเมืองแพร่แพร่4
209มหานิกาย354010203วัดบ้านเหล่านาจักรเมืองแพร่แพร่5 เหล่า
210มหานิกาย354010202วัดนาจักรนาจักรเมืองแพร่แพร่3
211มหานิกาย354010201วัดกวีรัตน์นาจักรเมืองแพร่แพร่1
212มหานิกาย354010501วัดทุ่งโฮ้งใต้ทุ่งโฮ้งเมืองแพร่แพร่5
213มหานิกาย354010502วัดทุ่งโฮ้งเหนือทุ่งโฮ้งเมืองแพร่แพร่5
214มหานิกาย354011504วัดโศภนาลัยทุ่งกวาวเมืองแพร่แพร่2
215มหานิกาย354011505วัดสวรรค์นิเวศทุ่งกวาวเมืองแพร่แพร่4
216มหานิกาย354011503วัดนาแหลมเหนือทุ่งกวาวเมืองแพร่แพร่3
217มหานิกาย354011502วัดทุ่งกวาวทุ่งกวาวเมืองแพร่แพร่1
218มหานิกาย354011501วัดจอมสวรรค์ทุ่งกวาวเมืองแพร่แพร่4
219มหานิกาย354011602วัดไผ่ล้อมท่าข้ามเมืองแพร่แพร่2
220มหานิกาย354011601วัดท่าขวัญท่าข้ามเมืองแพร่แพร่1
221มหานิกาย354011809วัดสุวรรณารามช่อแฮเมืองแพร่แพร่1
222มหานิกาย354011808วัดพันเชิงช่อแฮเมืองแพร่แพร่3
223มหานิกาย354011807วัดพระธาตุช่อแฮช่อแฮเมืองแพร่แพร่1
224มหานิกาย354011806วัดพระธาตุจอมแจ้งช่อแฮเมืองแพร่แพร่5
225มหานิกาย354011805วัดบ้านในช่อแฮเมืองแพร่แพร่6
226มหานิกาย354011803วัดธรรมเมืองช่อแฮเมืองแพร่แพร่4
227มหานิกาย354011804วัดธรรมานุภาพช่อแฮเมืองแพร่แพร่9
228มหานิกาย354011802วัดต้นไคร้ช่อแฮเมืองแพร่แพร่5
229มหานิกาย354011801วัดจอมเขาช่อแฮเมืองแพร่แพร่11
230มหานิกาย354012006วัดหัวฝายกาญจนาเมืองแพร่แพร่8
231มหานิกาย354012005วัดหนองบ่อกาญจนาเมืองแพร่แพร่4
232มหานิกาย354012004วัดศุภศิริกาญจนาเมืองแพร่แพร่5 กวาว
233มหานิกาย354012002วัดดอนแก้วกาญจนาเมืองแพร่แพร่2
234มหานิกาย354012003วัดดอนดีกาญจนาเมืองแพร่แพร่1
235มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
236มหานิกาย354050301วัดไทรย้อยไทรย้อยเด่นชัยแพร่2
237มหานิกาย354050306วัดศรีเกษมไทรย้อยเด่นชัยแพร่1
238มหานิกาย354050305วัดป่าไผ่ไทรย้อยเด่นชัยแพร่5 ป่าไผ่
239มหานิกาย354050304วัดปางเคาะไทรย้อยเด่นชัยแพร่3 ปางเคาะ
240มหานิกาย354050303วัดบ่อแก้วไทรย้อยเด่นชัยแพร่4
241มหานิกาย354050302วัดน้ำพร้าวไทรย้อยเด่นชัยแพร่6 น้ำพร้าว
242มหานิกาย354050205วัดใหม่วงศ์วรรณแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่5 แม่จั๊วะ
243ธรรมยุต654050202วัดแม่จั๊วะธรรมารามแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่10 แม่จั๊วะ
244มหานิกาย354050204วัดแพะหนองบ่อแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่1 แพะหนองบ่อ
245มหานิกาย354050203วัดแพะร่องหินแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่6
246ธรรมยุต654050201วัดบุญคุ้มวนารามแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่10 แม่จั๊วะ
247มหานิกาย354050202วัดดงสุระแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่2 ดงสุระ
248มหานิกาย354050201วัดชัยเขตแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่7
249มหานิกาย354050106วัดแพะโรงสูบเด่นชัยเด่นชัยแพร่6 แพะโรงสูบ
250ธรรมยุต654050101วัดแพร่ธรรมารามเด่นชัยเด่นชัยแพร่5
251มหานิกาย354050103วัดเด่นทัพชัยเด่นชัยเด่นชัยแพร่8 ปากจั๊ว
252มหานิกาย354050102วัดเด่นชัยเด่นชัยเด่นชัยแพร่1
253มหานิกาย354050108วัดอินทนิเวศน์เด่นชัยเด่นชัยแพร่10
254มหานิกาย354050107วัดศรีคิรินทรารามเด่นชัยเด่นชัยแพร่11
255มหานิกาย354050105วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีเด่นชัยเด่นชัยแพร่5
256มหานิกาย354050104วัดน้ำโค้งเด่นชัยเด่นชัยแพร่4
257มหานิกาย354050101วัดจอมคีรีชัยเด่นชัยเด่นชัยแพร่5 ห้วยกูด
258มหานิกาย354050402วัดแม่พวกห้วยไร่เด่นชัยแพร่5 แม่พวก
259มหานิกาย354050403วัดห้วยไร่ห้วยไร่เด่นชัยแพร่2
260มหานิกาย354050401วัดน้ำแรมห้วยไร่เด่นชัยแพร่9
261มหานิกาย354050503วัดแม่ยุ้นปงป่าหวายเด่นชัยแพร่9
262มหานิกาย354050501วัดเด่นชุมพลปงป่าหวายเด่นชัยแพร่4
263มหานิกาย354050505วัดอัมพวนารามปงป่าหวายเด่นชัยแพร่1 ต้นม่วง
264มหานิกาย354050504วัดสวนหลวงปงป่าหวายเด่นชัยแพร่2
265มหานิกาย354050502วัดพงป่าหวายปงป่าหวายเด่นชัยแพร่6
266มหานิกาย354080102วัดแม่คำมีแม่คำมีหนองม่วงไข่แพร่1
267มหานิกาย354080101วัดตำหนักธรรมแม่คำมีหนองม่วงไข่แพร่2
268มหานิกาย354080202วัดหนองม่วงไข่หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่แพร่1
269มหานิกาย354080201วัดปทุมธรรมารามหนองม่วงไข่หนองม่วงไข่แพร่4 ปากยาย
270มหานิกาย354080402วัดวังหลวงวังหลวงหนองม่วงไข่แพร่3
271มหานิกาย354080401วัดทุ่งแค้ววังหลวงหนองม่วงไข่แพร่2
272มหานิกาย354080302วัดรัตนสุนทรน้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่2
273มหานิกาย354080301วัดย่านยาวน้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่3
274มหานิกาย354080501วัดสะเลียมตำหนักธรรมหนองม่วงไข่แพร่1
275มหานิกาย354041102วัดไชยามาตย์เวียงทองสูงเม่นแพร่1
276มหานิกาย354041106วัดโพธิสุนทรเวียงทองสูงเม่นแพร่5
277มหานิกาย354041101วัดเขื่อนคำลือเวียงทองสูงเม่นแพร่7
278มหานิกาย354041105วัดผาสุกเวียงทองสูงเม่นแพร่8
279ธรรมยุต654041101วัดป่าเวียงทองเวียงทองสูงเม่นแพร่9 เวียงทอง
280มหานิกาย354041104วัดน้ำบ่อเวียงทองสูงเม่นแพร่3
281มหานิกาย354041103วัดทองเกศเวียงทองสูงเม่นแพร่3
282มหานิกาย354040306วัดศรีดอกหัวฝายสูงเม่นแพร่3
283มหานิกาย354040305วัดนาลาวหัวฝายสูงเม่นแพร่2
284มหานิกาย354040304วัดทุ่งเจริญหัวฝายสูงเม่นแพร่4
285มหานิกาย354040303วัดดอนชัยหัวฝายสูงเม่นแพร่7
286มหานิกาย354040301วัดช่องลม (นาลาว)หัวฝายสูงเม่นแพร่2
287มหานิกาย354040302วัดช่องลมหัวฝายสูงเม่นแพร่2
288มหานิกาย354040101วัดโชคเกษมสูงเม่นสูงเม่นแพร่6
289มหานิกาย354040102วัดแตนมดสูงเม่นสูงเม่นแพร่4
290มหานิกาย354040106วัดสูงเม่นสูงเม่นสูงเม่นแพร่3
291มหานิกาย354040105วัดสร่างโศกสูงเม่นสูงเม่นแพร่6 โตนเหนือ
292มหานิกาย354040103วัดศรีสว่าง (แตนมด)สูงเม่นสูงเม่นแพร่4
293มหานิกาย354040104วัดศรีสว่างสูงเม่นสูงเม่นแพร่4
294มหานิกาย354041003วัดหาดลี่สบสายสูงเม่นแพร่4
295มหานิกาย354041002วัดสบสายสบสายสูงเม่นแพร่1
296มหานิกาย354041001วัดวังวนสบสายสูงเม่นแพร่3
297มหานิกาย354040905วัดร่องกาศใต้ร่องกาศสูงเม่นแพร่5
298มหานิกาย354040904วัดพงพร้าวร่องกาศสูงเม่นแพร่6
299มหานิกาย354040903วัดนิวิฐศรัทธารามร่องกาศสูงเม่นแพร่4
300มหานิกาย354040902วัดตอนิมิตร่องกาศสูงเม่นแพร่1