Showing 301-400 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301ธรรมยุต610210501วัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4
302มหานิกาย110210502วัดธรรมคุณารามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านท่าข้าม
303มหานิกาย110210503วัดบัวผันท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2
304มหานิกาย110210504วัดปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 บ้านท่าข้าม
305มหานิกาย110210505วัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านลูกวัว
306มหานิกาย110210507วัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร7
307มหานิกาย110210506วัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
308มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
309มหานิกาย110210703วัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 ถนนบางกะดี่
310มหานิกาย110210704วัดพรหมรังษีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4 บ้านพรหมแดน
311มหานิกาย110210705วัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
312มหานิกาย110210706วัดสุธรรมวดีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 บางกระดี่
313มหานิกาย110210702วัดแทนวันดีสุขารามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4
314มหานิกาย110210708วัดแทนวันดีเจริญสุขแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
315มหานิกาย110210707วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร3 ถนนแสมดำ
316มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
317มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
318มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
319มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
320มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
321มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
322มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
323มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
324มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
325มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
326มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
327มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
328มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
329มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
330มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
331ธรรมยุต610290102วัดอนัมนิกายารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
332มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
333มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
334ธรรมยุต610290101วัดมัชฌันติการามวงศ์สว่างบางซื่อกรุงเทพมหานคร๑๐๒ ถนนวงศ์สว่าง ๑๑
335มหานิกาย110470101วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3 ถนนสรรพาวุธ
336มหานิกาย110470102วัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
337ธรรมยุต610470101วัดผ่องพลอยวิริยารามบางนาบางนากรุงเทพมหานคร7 ถนนสุขุมวิท 105
338มหานิกาย110470103วัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร11 ถนนบางนา-ตราด
339มหานิกาย110500301วัดน้อยวิสุทธารามคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร
340มหานิกาย110500101วัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร10 ถนนบางบอน 2
341มหานิกาย110500102วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
342มหานิกาย110500103วัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3
343มหานิกาย110250301วัดรวกบางบำหรุบางบำหรุบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
344มหานิกาย110250103วัดบางพลัดบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
345มหานิกาย110250105วัดภาณุรังษีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
346มหานิกาย110250106วัดสิงห์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
347ธรรมยุต610250101วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
348มหานิกาย110250101วัดเทพนารีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
349มหานิกาย110250102วัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 )
350มหานิกาย110250104วัดเพลงบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี
351มหานิกาย110250401วัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
352มหานิกาย110250402วัดจตุรมิตรประดิษฐารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
353มหานิกาย110250403วัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
354มหานิกาย110250404วัดทองบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
355มหานิกาย110250405วัดน้อยนางหงษ์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครคลองบางยี่ขัน
356ธรรมยุต610250401วัดบวรมงคลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
357มหานิกาย110250406วัดบางยี่ขันบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศื
358มหานิกาย110250408วัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
359มหานิกาย110250409วัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
360มหานิกาย110250411วัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
361มหานิกาย110250407วัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
362มหานิกาย110250410วัดใหม่เทพนิมิตรบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์)
363มหานิกาย110250201วัดฉัตรแก้วจงกลณีบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
364มหานิกาย110250202วัดวิมุตยารามบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
365ธรรมยุต610250201วัดสามัคคีสุทธาวาสบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
366มหานิกาย110040401วัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
367มหานิกาย110040402วัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
368มหานิกาย110040102วัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
369มหานิกาย110040101วัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานครถนนสี่พระยา
370มหานิกาย110040501วัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานครถนนพระราม 4
371มหานิกาย110050801วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนรามอินทรา
372มหานิกาย110050202วัดบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา
373ธรรมยุต610050201วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนพหลโธิน
374มหานิกาย110050201วัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร2 คลองสามขา
375มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
376มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
377มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
378มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
379ธรรมยุต610400401วัดราษฎร์บำรุงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร9 ถนนเพชรเกษม 69
380มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
381มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
382มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
383มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
384มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
385ธรรมยุต610070301วัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
386มหานิกาย110070101วัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระรามที่ 1
387มหานิกาย110070102วัดชำนิหัตถการรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
388ธรรมยุต610070101วัดดวงแขรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนจารุเมือง
389ธรรมยุต610070102วัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
390มหานิกาย110070103วัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
391มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
392มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
393มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
394มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
395มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
396ธรรมยุต610320102วัดคุณแม่จันทร์ประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร2 คลองคุณแม่จันทร์
397ธรรมยุต610320101วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร15 ถนนสุขุมวิท(103)
398มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
399มหานิกาย110080301วัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนดำรงรักษ์
400มหานิกาย110080401วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร