Showing 401-500 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย110080402วัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
402มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
403มหานิกาย110080102วัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
404ธรรมยุต610080101วัดมังกรกมลาวาสป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
405มหานิกาย110080201วัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
406ธรรมยุต610080201วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
407มหานิกาย110080202วัดเทวีวรญาติวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
408มหานิกาย110080501วัดสุนทรธรรมทานวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพะเนียง
409ธรรมยุต610080501วัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
410มหานิกาย110140101วัดไผ่ตันสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธิน
411มหานิกาย110010901วัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
412ธรรมยุต610010702วัดบวรนิเวศวิหาร2บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
413ธรรมยุต610010701วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
414มหานิกาย110010701วัดราชนัดดารามบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
415ธรรมยุต610011101วัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
416มหานิกาย110011101วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานครถนนวิสุทธิกษัตริย์
417ธรรมยุต610011001วัดตรีทศเทพบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
418มหานิกาย110011001วัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
419มหานิกาย110011003วัดเอี่ยมวรนุชบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
420มหานิกาย110011002วัดใหม่อมตรสบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
421มหานิกาย110010103วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
422มหานิกาย110010101วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
423มหานิกาย110010102วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
424ธรรมยุต610010101วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
425ธรรมยุต610010201วัดทิพยวารีวิหารวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
426มหานิกาย110010201วัดทิพย์วารีวิหารวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
427มหานิกาย110010202วัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
428ธรรมยุต610010301วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร
429มหานิกาย110010301วัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานครถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง
430ธรรมยุต610011201วัดนรนาถสุนทริการามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
431มหานิกาย110011201วัดสังเวชวิศยารามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
432มหานิกาย110011202วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
433ธรรมยุต610010501วัดบุรณศิริมาตยารามศาลเจ้าพ่อเสือพระนครกรุงเทพมหานคร
434มหานิกาย110010401วัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร
435มหานิกาย110010601วัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร
436ธรรมยุต610090501วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขุมวิท
437มหานิกาย110090501วัดบุญรอดธรรมารามบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 56
438มหานิกาย110090502วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขุมวิท 93
439มหานิกาย110090503วัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
440มหานิกาย110220801วัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1
441มหานิกาย110220802วัดมะพร้าวเตี้ยคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร4 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ
442มหานิกาย110221001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
443มหานิกาย110221002วัดนกคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองบางแวง
444มหานิกาย110221003วัดบางแวกคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองบางแวก
445มหานิกาย110221004วัดปากน้ำฝั่งใต้คูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
446มหานิกาย110221005วัดยางบางจากคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
447มหานิกาย110221006วัดวิจิตรการนิมิตรคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองชักพระ
448มหานิกาย110220201วัดจันทร์ประดิษฐารามบางด้วนภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 คลองบางจาก
449มหานิกาย110220102วัดนิมมานรดีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร15 ถนนเพชรเกษม
450มหานิกาย110220103วัดรางบัวบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร6 คลองภาษีเจริญ
451มหานิกาย110220104วัดอ่างแก้วบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 ถนนพัฒนาการ
452มหานิกาย110220101วัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร3 ถนนพัฒนาการ
453มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
454มหานิกาย110220702วัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร6 คลองบางแวก
455มหานิกาย110220703วัดตะโนบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร8 คลองบางจาก
456มหานิกาย110220704วัดโตนดบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1 ถนนสายบางแวก
457มหานิกาย110220705วัดโบสถ์อินทรสารเพชรบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 คลองชักพระ
458มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
459มหานิกาย110220902วัดกำแพงบางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
460มหานิกาย110220903วัดทองศาลางามปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม(ซอย 20 )
461มหานิกาย110220904วัดนวลนรดิศปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร7
462มหานิกาย110220905วัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเทอดไทย
463มหานิกาย110220906วัดนางชีปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
464มหานิกาย110220907วัดประดู่บางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเบญจะ
465มหานิกาย110220908วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
466มหานิกาย110220910วัดอัปสรสวรรค์ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
467มหานิกาย110220909วัดเพลงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนพัฒนาการ
468มหานิกาย110100101วัดบางเพ็งใต้มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร11 คลองแสนแสบ
469มหานิกาย110100102วัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร14 ถนนสุขาภิบาล 2
470มหานิกาย110100103วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร2 บ้านแสนสุข
471มหานิกาย110100201วัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร18 บ้านบึงใหญ่
472มหานิกาย110100202วัดศรีกุเรชาแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1 ทรายกองดิน
473มหานิกาย110100203วัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร10 ถนนสุวินทวงศ์
474มหานิกาย110120301วัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร
475มหานิกาย110120302วัดคลองใหม่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
476มหานิกาย110120303วัดช่องนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนช่องนนทรี
477มหานิกาย110120304วัดช่องลมช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
478ธรรมยุต610120301วัดโพธิ์แมนคุณารามช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร
479มหานิกาย110120401วัดดอกไม้บางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนสาธุประดิษฐ
480มหานิกาย110120402วัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
481มหานิกาย110120403วัดทองบนบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร
482มหานิกาย110120404วัดปริวาศบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนสาธุประดิษฐ์
483ธรรมยุต610370301วัดพระยายังถนนเพชรบุรีราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนพระราม 6 ตัดใหม่
484มหานิกาย110370101วัดอภัยทายารามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี
485มหานิกาย110370401วัดดิสหงษารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
486มหานิกาย110370402วัดทัศนารุณสุนทริการามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ
487มหานิกาย110240202วัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขสวัสดิ์
488มหานิกาย110240203วัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร4
489มหานิกาย110240204วัดราษฎร์บูรณะบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร10 ถนนราษฎร์บูรณะ
490มหานิกาย110240201วัดเกียรติประดิษฐ์บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร11
491มหานิกาย110240102วัดสนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร5 ถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์
492มหานิกาย110240103วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร8 ถนนสุขสวัสดิ์
493มหานิกาย110240101วัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1
494ธรรมยุต110110603วัดวชิรธรรมาวาสขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถนนร่วมพัฒนา
495มหานิกาย110110601วัดขุมทองขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5 คลองตาสอน
496มหานิกาย110110602วัดราชโกษาขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช
497มหานิกาย110110201วัดปากบึงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง
498มหานิกาย110110301วัดบำรุงรื่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3 คลองสาน
499มหานิกาย110110501วัดพลมานีย์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร2 บ้านทับยาว
500มหานิกาย110110502วัดสุทธาโภชน์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 คลองทับยาว