Showing 501-600 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501มหานิกาย110110101วัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3
502มหานิกาย110110102วัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 บ้านลาดกระบัง
503มหานิกาย110110103วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14
504มหานิกาย110110104วัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5
505ธรรมยุต610110401วัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 คลองลำกอไผ่
506มหานิกาย110110401วัดบึงบัวลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 คลองลำปลาทิว 3
507มหานิกาย110110402วัดอุทัยธรรมารามลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11
508มหานิกาย110380201วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7
509มหานิกาย110380101วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร9
510มหานิกาย110380102วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร2
511ธรรมยุต610380101วัดสิริกมลาวาสลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร11
512มหานิกาย110450101วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว 64
513มหานิกาย110390201วัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกมัย
514ธรรมยุต610390301วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
515มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
516มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
517มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
518มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
519มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
520มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
521มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
522มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก
523มหานิกาย110130101วัดจักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
524ธรรมยุต610130101วัดชัยภูมิการามจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
525มหานิกาย110130102วัดบพิตรพิมุขจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
526ธรรมยุต610130102วัดโลกานุเคราะห์จักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
527ธรรมยุต610130301วัดอุภัยราชบำรุงตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
528มหานิกาย110130301วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
529ธรรมยุต610130201วัดกันมาตุยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนมังกร
530ธรรมยุต610130202วัดกุศลสมาครสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนราชวงศ์
531มหานิกาย110130201วัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
532ธรรมยุต610130203วัดบำเพ็ญจีนพรตสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
533มหานิกาย110130202วัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
534ธรรมยุต610130204วัดมงคลสมาคมสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
535ธรรมยุต610130205วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
536มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
537มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
538มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
539มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
540มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
541มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
542มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
543มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
544มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
545มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
546มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
547มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
548มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
549มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
550มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
551มหานิกาย110030301วัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร4
552มหานิกาย110030401วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร3 ถนนประชาสำราญ
553มหานิกาย110030402วัดประยงค์กิตติวนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 คลองสิบสอง
554ธรรมยุต610030401วัดป่าวิศรุตรัตนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร6 คลองสิบสามบน
555มหานิกาย110030403วัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองสิบสามสายล่าง
556มหานิกาย110030404วัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร11
557มหานิกาย110030601วัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองลำบ่อยาว
558มหานิกาย110030801วัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนธรรมรัฐ
559มหานิกาย110030802วัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร1
560มหานิกาย110030803วัดลำวังคาสุทธาวาสลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร2
561มหานิกาย110030804วัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนเสริมพัฒนา
562ธรรมยุต610030702วัดลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร6 บ้านลำผักชี
563มหานิกาย110030701วัดลำพะองลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร7
564มหานิกาย110030702วัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 ถนนประชาอุทิศ
565ธรรมยุต610030701วัดเจียระดับลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร9 บ้านลำผักชี
566มหานิกาย110030501วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร11 ถนนเรียบวารี
567มหานิกาย110230302วัดวงษ์ลาภารามหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร6 บ้านหนองค้างพลู
568มหานิกาย110230303วัดอุดมรังสีหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร7 ถนนเพชรเกษม
569มหานิกาย110230301วัดไผ่เลี้ยงหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร3 บ้านหนองค้างพลู
570ธรรมยุต610230201วัดทองเนียมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร
571มหานิกาย110230201วัดศรีนวลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกชัย บางบอน 5
572มหานิกาย110230202วัดศรีนวลธรรมวิมลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานครถนนเอกชัย บางบอน 5 ม. 4
573มหานิกาย110230203วัดหนองแขมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้
574มหานิกาย110230204วัดหลักสามหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร2 บ้านหลักสาม
575มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
576ธรรมยุต610170201วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
577มหานิกาย110170203วัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร5
578มหานิกาย110170202วัดใหม่ช่องลมบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
579มหานิกาย271110201วัดกุสาวดีกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองบัว
580มหานิกาย271110203วัดดอนสว่างกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8
581มหานิกาย271110204วัดยางเกาะกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
582มหานิกาย271110205วัดหนองบัวกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี9
583มหานิกาย271110206วัดหนองไผ่ล้อมกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองไผ่ล้อม
584มหานิกาย271110202วัดเขาปู่คงกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี10
585มหานิกาย271110207วัดแหลมทองกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3
586มหานิกาย271110301วัดจรเข้เผือกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2
587มหานิกาย271110302วัดถ้ำอ่างหินจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3
588มหานิกาย271110303วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1 ท่าเสด็จ
589มหานิกาย271110304วัดทุ่งสกุลทองจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 ทุ่งยาว
590มหานิกาย271110307วัดมอเจริญธรรมจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 มอตาคุ่ย
591มหานิกาย271110308วัดหนองกวางจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8 หนองกวาง
592มหานิกาย271110309วัดหนองมะค่าจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7 หนองหญ้าปล้อง
593มหานิกาย271110310วัดหนองหญ้าปล้องจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7 หนองหญ้าปล้อง
594มหานิกาย271110306วัดโป่งโกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
595มหานิกาย271110305วัดไทรทองพัฒนาจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี5
596มหานิกาย271110111วัดมโนธรรม (หนองสะแกรวม)ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี11 บ้านหนองสะแกรวม
597มหานิกาย271110101วัดขันติเมตตาด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2 หนองผู้เฒ่า
598มหานิกาย271110102วัดด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1
599มหานิกาย271110103วัดท่าพุราษฎร์บำรุงด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี10
600มหานิกาย271110104วัดท่าแย้เจริญธรรมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี5 ท่าแย้