@ กรณีผู้ทำหน้าที่ยังทำหน้าที่อยู่สถานศึกษาเดิม

และไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขมือถือที่เคยรับ username-password

สามารถคีย์หมายเลขมือถือเดิม เพื่อรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทาง SMS

ที่เมนู ขอ username/password

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@ กรณีเปลี่ยนหมายเลขมือถือ / เปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ / ยังไม่มี username-password

ให้ดูที่ http://www.gongtham.net/docs/2561rq4uspw.html