รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมลิดสีพมมะสอนฐิตธมฺโมวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2พระเพชรไชยะราชสิริธมฺโมวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3พระสุขสวรรค์ราชพลสุกมโรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
4พระเจริญค้าคำปญฺญาภทฺโทวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
5พระสนทนาแก้วประเสริฐสินฺธวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
6พระธนากรหลิ่มเทศโชติธมฺโมวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
7พระธนภัทรพาลีกิตฺติวณฺโณวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
8พระพุฒินาทอินทบาลสิริปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
9พระอมรเทพเรืองวงษ์ปญฺญาธโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
10พระวัชรพงษ์สุขสมอรรถนาถปุญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
11พระเจริญชัยคงมั่นกลฺยาโณวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
12พระสายชลชารีโภคถิรธมฺโมวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
13พระสุรเดชอัมรพยาฆร์เตชวโรวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
14พระธนพรสมัยกตปุญฺโญวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
15พระทศพลอำไพเขมจาโรวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
16พระณัฏฐากรพันธ์วิชาญอมโรวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
17พระพิพัฒน์เจริญสุขสีลสาโรวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
18พระชายชาญแสงคล้ายตปสีโลวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
19พระจตุรพรสุริยะสิทฺธิวโรวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
20พระสิทธิพัฒน์เจียวปลื้มจิตรฐานุตฺตโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
21พระกิตศิวัฒน์ปั้นแตงสีลสํวโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง