รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรแดง-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2สามเณรเล็ก-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
3สามเณรขวัญ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรเปา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระเดือน-โลกะธรรมะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6พระสันติ-จันติมาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรวิท-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระกรเคอ-กุสระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรวันชัย-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
10สามเณรราชันย์-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
11พระอานนท์กลั่นชื่นจิรวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรราชนาวีควรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
13สามเณรวิชาฤทธิ์จันทนาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
14พระเศรษฐาจันทร์เจริญปภสฺสรจิตฺโตวัดบางนาในวัดบางนาใน
15พระวิชชาจิวาสุวรรณอภินนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรจรัลชัยทะเลเลื่อนไหลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรกฤตนัยธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18พระเฉลิมชัยบุตตะพิมพ์นนฺทิโยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
19สามเณรนิธิกรปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20สามเณรวุฒิพงษ์ปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21สามเณรเอกวิทย์ผนึกทองวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
22สามเณรสุวิทย์พนาครรชิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23สามเณรสมชายฟ้าขอบหมอกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรชานนมั่นใจวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
25พระพงศกรวฒฺโนภาสเตชพโลวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
26สามเณรสุภนัยวนาดำรงแก้ววัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27สามเณรทัตเทพวนาเจริญแสงวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28สามเณรพีรพัฒน์ศิริประกอบวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
29พระสุธิราชสงพิมพ์สิริสาโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
30พระสายัณห์สวัสดิ์เรืองภทฺทโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
31พระสมมารถสุขมาวราสโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
32สามเณรนาวินสุขสมบูรณ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
33สามเณรสิทธิเชนสุวรรณวิโกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
34พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวํโสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
35พระณัฐวุฒิเจือจันทร์พิพัฒน์อภินนฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36สามเณรธนวิชญ์เวียงกวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37สามเณรครองยุทธเวียงธรรมทองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
38สามเณรคุณากรเวียงพันศักดิ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
39สามเณรกฤตเมธแก้วเจือวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
40พระสัมพันธ์แซ่โคว้สีลคุโณวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
41สามเณรปฏิภาณแสนขุนท้าววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
42สามเณรอาทิตย์ไพรวิภาวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา