รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมมารถสุขมาวราสโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระเศรษฐาจันทร์เจริญปภสฺสรจิตฺโตวัดบางนาในวัดบางนาใน
3พระกรเคอ-กุสระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระวิชชาจิวาสุวรรณอภินนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระเดือน-โลกะธรรมะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6พระเฉลิมชัยบุตตะพิมพ์นนฺทิโยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
7พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวํโสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระณัฐวุฒิเจือจันทร์พิพัฒน์อภินนฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9พระอานนท์กลั่นชื่นจิรวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระสันติ-จันติมาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
11พระสัมพันธ์แซ่โคว้สีลคุโณวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระสายัณห์สวัสดิ์เรืองภทฺทโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
13พระสุธิราชสงพิมพ์สิริสาโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
14พระพงศกรวฒฺโนภาสเตชพโลวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรสุวิทย์พนาครรชิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรสมชายฟ้าขอบหมอกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรสิทธิเชนสุวรรณวิโกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18สามเณรสุภนัยวนาดำรงแก้ววัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19สามเณรวิชาฤทธิ์จันทนาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
20สามเณรอาทิตย์ไพรวิภาวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21สามเณรเปา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
22สามเณรเล็ก-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรเอกวิทย์ผนึกทองวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรแดง-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
25สามเณรธนวิชญ์เวียงกวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26สามเณรกฤตนัยธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27สามเณรกฤตเมธแก้วเจือวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
28สามเณรขวัญ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
29สามเณรครองยุทธเวียงธรรมทองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30สามเณรคุณากรเวียงพันศักดิ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31สามเณรจรัลชัยทะเลเลื่อนไหลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32สามเณรชานนมั่นใจวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
33สามเณรทัตเทพวนาเจริญแสงวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34สามเณรวุฒิพงษ์ปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35สามเณรนาวินสุขสมบูรณ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
36สามเณรนิธิกรปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37สามเณรปฏิภาณแสนขุนท้าววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
38สามเณรพีรพัฒน์ศิริประกอบวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
39สามเณรราชนาวีควรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
40สามเณรราชันย์-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
41สามเณรวันชัย-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
42สามเณรวิท-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา