รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชีวัธนัย กงซุยปริชาโนวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
2พระธานินทร์กล่ำพลบฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
3พระยุคันธรกันจินะญาณวโรวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
4พระปวริศกิจปลื้มฐิตคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
5พระกิตติคุณกิมฮวยปโยโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
6พระนาวินขำเพ็งสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
7พระปัญญาคงเปรมเขมิโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
8พระณรงศักดิ์คำสานยติโกวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
9พระฉัตรชัยชมมณฑาอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
10พระอ้วนดำขุนนุ้ยชัยยภโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
11พระเจษฎาตระกูลจั่นนาคอินทวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
12พระธนัทท้วมมีจนฺทธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
13พระชัยวิศิษย์ทองช้ยนิสโภวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
14พระธรรมนูญทองพิละกันตฺมโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
15พระบุญดีทองพีรตินฺธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
16พระปลั๊กบินฮาซันมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
17พระสัญญาบุญแสนปุญฺญสมฺพโววัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
18พระกิตติชัยผลโพธิ์สิลธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
19พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
20พระชนาภัทรพิบูรณ์ธมฺมทินฺโณวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
21พระภราดรพิมทองจรณธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
22พระมานพภู่ระมาดถาวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
23พระรัฐธรรมนูญยิ่งนึกอภิปุณฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
24พระอุดมศักดิ์ยิ่งนึกอภิปฺปสนฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
25พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
26พระสัมฤทธิ์รัสมีแก้วสุจิตโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
27พระภาณุกรณ์สวรรค์ดอนถิรคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
28พระวุฒิชัยสังฆรัตน์ธนวุฑโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
29พระสมภมิส่างแจ้งจิตฺธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
30พระรุ่งศักดิ์สิทธิสง่าชัยธมฺมโชโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระทองหล่อสุระพายสชาโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
32พระวงศกรณ์อยู่มากมหาลาโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
33พระนวัฒกรณ์อัคนีอตฺถกาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
34พระสุภกรอินช่วยปสุโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
35พระธวัตน์ชัยเต็กสันเตชพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
36พระสามารถเนียมหอมสุภากาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
37พระก้องสกุลเลิศสุภาผลสุธีโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
38พระสมชายเอื้อเฟื้อจนฺฑาโภวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
39พระชัยวัฒน์แพแก้วเขมปญฺโญวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
40พระทวีทรัพย์โตมาซาทินฺนปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
41พระวัฒนาโทวิชากิตฺติวณฺโณวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
42พระศรรามโพธิ์สินปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
43พระธนกานต์ไม้แก้วจิตธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา