รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรรามโพธิ์สินปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
2พระปัญญาคงเปรมเขมิโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระภราดรพิมทองจรณธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
4พระภาณุกรณ์สวรรค์ดอนถิรคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
5พระมานพภู่ระมาดถาวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
6พระยุคันธรกันจินพญาณวโรวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
7พระรัฐธรรมนูญยิ่งนึกอภิปุณฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
8พระรุ่งศักดิ์สิทธิสง่าชัยธมฺมโชโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
9พระวงศกรณ์อยู่มากมหาลาโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
10พระวัฒนาโทวิชากิตฺติวณฺโณวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
11พระวุฒิชัยสังฆรัตน์ธนวุฑโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
12พระปวริศกิจปลื้มฐิตคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
13พระสมชายเอื้อเฟื้อจนฺฑาโภวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
14พระสมภมิส่างแจ้งจิตฺธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
15พระสัญญาบุญแสนปุญฺญสมฺพโววัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
16พระสัมฤทธิ์รัสมีแก้วสุจิตโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
17พระสามารถเนียมหอมสุภากาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
18พระสุภกรอินช่วยปสุโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
19พระอ้วนดำขุนนุ้ยชัยยภโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
20พระอุดมศักดิ์ยิ่งนึกอภิปฺปสนฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
21พระเจษฎาตระกูลจั่นนาคอินทวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
22พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
23พระกิตติคุณกิมฮวยปโยโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
24พระกิตติชัยผลโพธิ์สิลธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
25พระฉัตรชัยชมมณฑาอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
26พระชนาภัทรพิบูรณ์ธมฺมทินฺโณวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
27พระชัยวิศิษย์ทองช้ยนิสโภวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
28พระชีวัชนัยกงซงปริชาโนวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
29พระณรงศักดิ์คำสานยิติโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
30พระทวีทรัพย์โตมาซาทินฺนปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
31พระทองหล่อสุระพายสชาโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
32พระธนกานต์ไม้แก้วจิตธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
33พระก้องสกุลเลิศสุภาผลสุธีโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
34พระธนัทท้วมมีจนฺทธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
35พระธรรมนูญทองพิละกันตฺมโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
36พระธวัตน์ชัยเต็กสันเตชพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
37พระธานินทร์กล่ำพลบฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
38พระนวัฒกรณ์อัคนีอตฺถกาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
39พระนาวินขำเพ็งสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
40พระบุญดีทองพีรตินฺธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
41พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
42พระปลั๊กบินฮาซันมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา