รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๔๑ - วัดโพธิทัตตาราม
แขวงศรีราชา เขตศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเฉลิมพลปูวาวกวงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรวรวิช-ตี่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรโสโตอ้าวปักวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรพนัชกรใจชื่นเมียววัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรชัยพฤกษ์ฐิตามณีวงศ์กุ่ยวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรธีรนัยปานทองไก่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรบุริศร์พุ่มปลั่งมกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรณรงค์ฤทธิ์ชุดจังหรีดฮงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรณัฐพลแสงทองเล้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรนำโชคศิริเศรษฐปิ้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรวีระศักดิ์ส่องกระโทกมิกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรสรัญโอยห่างวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรสมหวังอิตาจิงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย