รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๔๑ - วัดโพธิทัตตาราม
แขวงศรีราชา เขตศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชัยพฤกษ์ฐิตามณีวงศ์กุ่ยวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรณรงค์ฤทธิ์ชุดจังหรีดฮงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรณัฐพลแสงทองเล้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรธีรนัยปานทองไก่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรนำโชคศิริเศรษฐปิ้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรบุริศร์พุ่มปลั่งมกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรพนัชกรใจชื่นเมียววัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรวรวิช-ตี่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรวีระศักดิ์ส่องกระโทกมิกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรสมหวังอิตาจิงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรสรัญโอยห่างวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรเฉลิมพลปูวาวกวงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรโสโตอ้าวปักวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย