รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๔๑ - วัดโพธิทัตตาราม
แขวงศรีราชา เขตศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเฉลิมพลปูวาวกวงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรชัยพฤกษ์ฐิตามณีวงศ์กุ่ยวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรสมหวังอิตาจิงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรวรวิช-ตี่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรโสโตอ้าวปักวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรนำโชคศิริเศรษฐปิ้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรบุริศร์พุ่มปลั่งมกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรวีระศักดิ์ส่องกระโทกมิกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรสรัญโอยห่างวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรณรงค์ฤทธิ์ชุดจังหรีดฮงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรพนัชกรใจชื่นเมียววัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรณัฐพลแสงทองเล้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรธีรนัยปานทองไก่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย