รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๔๑ - วัดโพธิทัตตาราม
แขวงศรีราชา เขตศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวรวิช-ตี่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรณรงค์ฤทธิ์ชุดจังหรีดฮงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรชัยพฤกษ์ฐิตามณีวงศ์กุ่ยวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรธีรนัยปานทองไก่วัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรเฉลิมพลปูวาวกวงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรบุริศร์พุ่มปลั่งมกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรนำโชคศิริเศรษฐปิ้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรวีระศักดิ์ส่องกระโทกมิกวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรโสโตอ้าวปักวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรสมหวังอิตาจิงวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรณัฐพลแสงทองเล้งวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรสรัญโอยห่างวัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรพนัชกรใจชื่นเมียววัดโพธิทัตตารามคณะสงฆ์จีนนิกาย