รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 51 ถึง 65 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระปรัญชัยจุฬานนท์ธรชโยวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
52พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
53พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
54พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
55พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
56พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
57พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
58สามเณรพนาจะมุ้งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
59สามเณรพาสุกรีไร้โจวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
60สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
61สามเณรสิทธินนท์แซ่เฮ่อวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
62สามเณรโสดาบันงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
63สามเณรอานนประจำพรรควัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
64สามเณรวุฒิชัยแป้นเงินวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
65พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี