รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๐๓ - โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตวงศ์ลือเกียรติโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัณณฑัตหลักศิลาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพนธ์กุญชรโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอลือจออันดาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัสส์ธพงษ์อำนวยผลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภูมิว่องไวโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรณัฏฐเฮี้ยงเอี้ยงโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกแก้วเกิดโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปานเทพจันทาบุตรโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไปรยามุกดาสนิทโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธีแท่นมณีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุญยาพรกฤตัญชลีย์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิเวธว่องไวพาณิชย์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุวิชญ์เหมสุขโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสวัสส์ขันทองโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเดชสิริเกียรติสกนธ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญสิตานิธากรณ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรากรสมบูรณ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐสลิลอุดมธรรมโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณพงษ์โรจน์ศักดิ์ถาวรโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศราเทียนกัณฑ์เทศน์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิติยาพรเกียรติอมรเวชโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรสวรรค์เมฆประยูรโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิชมนพงศ์พงันโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตภณสมคิดโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยณัฐวิละตาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภินวิชเปียมชัยโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพาขวัญแก้วพิพัฒน์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทิพย์สรณ์พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรรรณนิษาดีพร้อมโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรเจริญฤทธิรงค์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทยากรสมประเสริฐโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลภัทรเรืองพยุงศักดิ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์วิทย์สังข์สนั่นโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรโชติพูดดีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรชตอ่องนกโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรสิชโพธิบุตรโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโจนี่ฮามาไลย์เน็นโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิธานอิ่มประสิทธิชัยโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติญาแก้วธานีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศนันนฉัตรพรพงษ์วัชรกุลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนิสราโสภาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรรณทิพย์วีเล่อร์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนลินนิภาเคนแสนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤตยานัทไชยรักษ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภิญญษพัชย์เกษวิกรณ์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภัสชะลาลัยโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิลีนิตย์แสวงโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรดาปัญญานภัสร์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรัญญาแซ่อึ้งโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี