รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๐๘ - โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 362 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวเมศฐ์ไกรวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนม์พัฒน์ศักดิ์คำโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนเดชคุ้มสว่างโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูติวัฒน์บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์สอาดเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวริทธิ์นันท์องค์ธนะสุขโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนทีปานรอดโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรศพงศ์สัตย์ซื่อโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรเดชเอมฉวีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลพิริยุตมสนธิโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาบุญศิริโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริธรณ์อินทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวรินทร์พัทไธสงค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอภิญญาอิ่มแสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรดาเดชะวงค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญานิศาแสงกระจ่างโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธสิตาพิมพิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรกัลยาพรราศรีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญญาพรสาครโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรญดาทุ่นทองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญญภัสจารุพงศ์ประภาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐภัสสรธรรมพุทธสุขดีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรรัตนาประเสริฐโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐานวัฒน์ภัครหิรัญพัฒน์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติธรเกษพรหมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภัทรกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัชร์คงควรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายการิณสืบหิรัญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจรรยวรรธน์พันธ์มากโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรศักดิ์รักษ์อาจโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนราทัศน์ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแทนทัยใจดีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายผาติสวดมนต์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลประเสริฐกุลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตยาศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนัญชยาจิวานุวงศ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภสรพงษานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธยาน์ทองดีเลิศโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิชาสายสมุทรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยธรณ์ประทีปโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรวีวรรณคงด้วงโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญ์ณิชชาพวงมาลัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโคมแก้วประเสริฐลาภโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัทมาภรณ์ภิรมย์พูลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุประวีณ์โรจน์ชนะทองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงภัทรจันทรวงศ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันญาวีรษ์เหรียญพวงทองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์พันทะยักษ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชารีญาศรีม่วงโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนิดาสาครินทร์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี