รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 304 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์กิตติธงเด็กชายัยกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญ์ชานรีศรีสรากรณ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวิเด็กชายาเมืองเก่าโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพรรณบุเด็กหญิงยวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒิธรขำวงศ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกฤกษ์ฤกษ์ปรีดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุเด็กชายานันท์สมบูรณ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัศกรสิทธิสารโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญภัทรฟักทับโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาพินจันทร์น้อยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพรุจเภาจี๋โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธมลวรรณไตรเดเด็กชายาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตุลยากรผิวสีนวลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภชนกมิทานนท์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐพรศรีภุมมาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณพีร์พงษ์พัวโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญอิงค์จิณแพทย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐปนนท์ดีท้วมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์สิทธิโยธีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริศราจันแดงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปพิชญาสังข์ศิริโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินธาราเกิดฤทธิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐดนัยพึ่งกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัฒนะหอมสุวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมุกมณีกำพร้าโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐเกตุแดงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัทมลฉามฉิมโฉมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิทย์ภักดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรจิราไข่ม่วงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภรันดรทวีศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชรวาดามาระวังโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชุติพนธ์พิสูตรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวรินทร์ดีดวงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทธ์ธีราพวงอ้อโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปริยากรสุภาพโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิเด็กชายดาเวเด็กชายสุวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐปนัททิมทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลภัสสร์รุ่งสว่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์กิตติธงเด็กชายัยกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญ์ชานรีศรีสรากรณ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวิเด็กชายาเมืองเก่าโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพรรณบุเด็กหญิงยวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒิธรขำวงศ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกฤกษ์ฤกษ์ปรีดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานันท์สมบูรณ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัศกรสิทธิสารโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญภัทรฟักทับโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาพินจันทร์น้อยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพรุจเภาจี๋โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธมลวรรณไตรเดชาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี