รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 466 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมิ-โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกะวิน--โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครพนธ์กรรณแก้วโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสกรกระจายแสงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์ชพรกระดังงาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัชวรรณกลั่นบุศย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรพุทธิ์กลิ่นจำปาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐวีร์อรกสิโอฬารโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนนพรกองเนียมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปุณณเมธกันทาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรกันธิยาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรภัทรากันแก้วโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวศินกายฤทธิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์กิมเหล็งโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตาภรณ์กุลกัญญาไตรสินโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุรีย์นิภาขอดฝั้นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราขันทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิภาพรขันธีระโชติโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรอุษาขาวคล้ายโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรัชญ์ข่าวดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงงประภัสสรคงกระพันธ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษกรคงกุลถาวรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์คงคาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิชญ์คงพากเพียรโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญธิฏิคงศิริโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวรรธน์คชมนต์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิเชษฐ์คชวงษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรพงศ์คนภูโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกาญจน์ธนัศคมมูลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนราภรคมสันต์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ครองธรรมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปมิกาครุฑสุวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์คำดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรคำภิมาบุศย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชาคำวงศ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุณัฐดาคำสิงห์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัธทวัฒน์คำหอมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์เดชคำเกลี้ยงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภโชคคิมอิ๋งโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสคุ้มพะเนียดโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทักษิณางามขำโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลงามเมืองปักโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนัสวัตจงสกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทจงสวัสดิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรีวราพรจรูญเจริญรัตน์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาพิมพ์จวนสางโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเตชิศาจอมมาลาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลจันทคัดโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอชิรญาจันทร์ฉายโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพงศ์จันทร์ดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี