รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 466 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิเชษฐ์คชวงษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ชยุตม์ซุยลาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรสินสกุลศิลป์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรินทร์บุญเต็มโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติบรรจงรักษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโศธนพงษ์ฉ่ำเกตุโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลงามเมืองปักโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิศหัสชัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพงศ์จันทร์ดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณชพลบุญสมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรสุขโยธินโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุทธศักดิ์วันเย็นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรประเสริฐศรีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปภังกรวงษ์สมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิถีพรหมซุยลาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณิศรธำรงค์สกุลศิริโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฤทธิชัยเหมือนหงษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลแซ่หย่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิพิฐพนธ์สุดนาวาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลาธิปเมฆแดงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรรอดภัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตพัสสมศักดิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชยอนันต์วงค์วันดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาสุวรรณโณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลมีใจมั่นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทจงสวัสดิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทักษ์ดนัยใบเนียมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิณฤทธิ์แดงเจริญโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐกรแก่นสารโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายหิรัณย์ศรีสวยสมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปุณณเมธกันทาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์แต้มทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิวัฒน์ภู่ทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรติวงศ์คล้ำโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐฐากรณ์รวีรัฐเกียรติโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรศรีหินกองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีธัชโพธิ์เงินงามโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลจิตนิยมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูตระการเกิดมงคลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณพลผิวอ่อนดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรธนนิ่มกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพลแก้วจันทร์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมิ-โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอชิรวัฒน์โจโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัพชาเจริญสุขโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกะวิน--โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐดนัยนิ่มกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรสิทธิ์รอดภัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทีชากรณ์แดงสายโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันต์ธนวุฒิศุภมานพโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี