รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๒๕ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 434 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นายทินพัฒน์บัวแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาววรรณเลขากันเกตุโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔นายกิตติพัศขันทองดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนายศรัญญูเพชรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๔นายจำรูญแย้มพิกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนายนฤเบศวร์สุขเกษมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๔นายชนาธิปปานขวัญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาครูนายศรายุทธยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๔นายวารินทร์พิสูจน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวจุฑากาญจน์สิทธิการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๔นายลภัสปานเปียโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวลลิตาทองผาภูมิสมิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศุภรัตน์ทุมพัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรัญชิดาต่ายแพรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณิชาพรมตวงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเขมมิการ์แตงดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุนิษาแก่นสารโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอภิญญาแจ่มศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรชนกสิทธิสมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกฤตยาศรีทับทิมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณภัทรช้างสิงห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุกัญญาแสงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุธิดาพิษิฐโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนันทวันกลีบบัวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาลิตาชัยธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเปรมฤทัยอินทรปัดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกันตินันท์หรีหร่องโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัชชาว่องวณิชชากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรวลีอิ่มสมบัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐวรรณล้อมวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุชานาถเหมือนเขียวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอัมพรสุวรรณฉิมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลชนกศรีตระการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสาวิตรีเทียมเมฆาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๔นายศักดิ์สิทธิ์วิจิตรานนท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นายเมธาสิทธิ์อุทัยรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๔นายกมลภพเนืองนุ้ยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นายเทวฤทธิ์กันยาพรเจริญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นายธรรมพุธบุญพิทักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นายนิติธรแก่นจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๔นายวิชัยเทพอำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นายวีรภัทรบางแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๔นายสุกฤษฎิ์ศรีอ่อนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๔นายรัชชานนท์มาศิริโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๔นายโชคชัยคัมภีร์พงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาริชาติศรีสวัสดิ์เจริญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรนันท์อำนวยทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกาญจนสุดากันภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐานิตาธนะฤกษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอำพรพรรณจำปาทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี