รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๒๖ - โรงเรียนศรีอุปลาราม
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 137 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนงลักษณ์-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนางสาวชรินทิพย์รอดน้อยโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศวิตาลมเย็นโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรัตนาวดีพิมพาคำโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอุ่นพัทธ์ซุ่นทรัพย์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรบุญส่งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวุฒิศรีลาชัยโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนัยชัยเจริญโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโกศลเยียวยาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอดิเทพใจเด็ดโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรจนา-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสนันท์เนื่องสกุลโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรยุทธคงพรมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชารัตนวีระภูผาโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโจ-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิชชาภาศรีเรืองโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวิชญ์บุญน้อมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชลธารสุขใสโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรสุขเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเมธาพรสกุลไล้โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชภูมิกลีบบัวโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชมพูนุทยิ่งรัตนะโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิศรแร่กูดโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรภัทรเกษรบัวขาวโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาสาหร่ายโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินท์ยืนยงโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์บุญเกลี้ยงโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรพันนามโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุเหลืองใหม่เอี่ยมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาคม-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกโชติรสเศรณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระศักดิ์กล่อมจิตโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาหอมชื่นโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐฐาเจียงเจิมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญ์นรีหมื่นมหาใจโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงน้ำเพชรรุ่งเรืองโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉัตรชนกโนนแพงโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมษาศรีสุขโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตมั่งมีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวันเพ็ญประดิษฐ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหมวย-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณธกาญจน์-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพ-โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอังสณาอวยพรโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรวัฒน์นุชเกษมโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิกานต์ปัญญาทูลโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเดชาธรบุญพรโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐนิชานุรักษ์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพคุณหลวงไชยโรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒นางสาวลัดดาชิณหงส์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี