รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๓๑ - โรงเรียนวัดลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 262 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเวราภรณ์อุ่นคำโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวกนกวรรณเทพนมโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชาพิรักษาโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวอรจิรานิ่มนวลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวีร์ผิวชะอุ่มโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางสาวจิณัฐตาคำพินิจโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนาธิปแถมมีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางกัญญานันท์ด้วงอินทร์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลมะโนมัยโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาครูนายจีรภัทรเฟื่องฟุ้งโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภูมิแดงอ่อนโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐกานต์สุวรรณ์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาสินีแดงสายโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณรดาฤทธิศิลป์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยฉัตรเสถียรรุจิกานนท์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนฤมลสง่างามโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวลีอินมณีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพนจันทร์นุ่มโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรเชื้อทิมโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนภรณ์พรหมอิทธิไชยพรโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนันญาเขียวแก้วโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนันชิดาพรหมบุตรโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทสิทธิ์แซ่ตันโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธีราหอมชื่นโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิตาสัตย์ซื่อโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาสนจุ้ยโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพร-โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครินทร์ซิบเขโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิธวดีโพธิราแสงโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์ศิริโหนโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสสรลาภคำโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกุลกิตติพันธ์แตงโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรจักรทองโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาภาโพชนิกรโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิติยาพรจูกุลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลผิวงามโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิระณัฏฐ์เจริญดีคงอยู่โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพัทธ์เจนจัดโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดานันท์ทองประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดานันท์แสงสุดโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพิศูจน์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวลัญช์เกิดเจริญโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพลอยปภัทณ์เบียะขุนทดโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐาปกรณ์เอี่ยมศรีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพนธ์จันทอนโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันวิสาเซี่ยงฉินโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรสินวงงามโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินกฤตจันทร์แก้วโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาภัทรสังขวาปีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี