รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๔๔ - โรงเรียนบ้านวังลาน
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 92 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติชัยคงทองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุธิพัฒน์ปรีจิตร์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์สาหร่ายโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรีชาทำความชอบโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์เกียรติชื่นใจกุลโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมเดชหาญมนตรีโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชพลสร้อยจักร์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิ่งกาญจน์เขียวเปลื้องโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสกลวิทย์สารรัตน์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินจันทร์ลอยโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินท์จิตนิยมโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจณัตว์สรวญรัมย์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติพฤกเกษมโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนายุทธโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธวัชชัยกุลเรืองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพชรดนัยยี่สารโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรวุฒิพันสนิทโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูรินท์กุลเรืองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรวิชญ์สุดตาโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมนิภาชุ่มดอนไพรโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชัยแต่งผลโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไกรกังวานกอวงษ์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติชัยแต่งผลโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยโปรยทองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพงศ์คำผองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรวุฒินิตย์แสวงโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนตรีสุกก่ำโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุริยาทำความชอบโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชานันท์นันตมาศโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทินภัทรสมรูปโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานตรัตน์กันกอบโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันวาพึ่งมาโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรัญญารอดอิ่มโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาคภูมิโภคผลเจริญดีโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์ชพรช่างทองโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเพชรแก่นกาญจน์เกตุแก้วโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนสุดาแตงเอี่ยมใหญ่โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาพรเหมพันธ์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลย์สุดาเพชรหินโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาโคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรพรสมพงษ์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอโรชาพรหมเทพโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยธรณ์พันทับโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนชัยสระทองจันทร์โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมิ่งกมลสุดสอาดโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุพงษ์แตงทองคำโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณวิจิตรติจาโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรธรดิษฐ์คำเหมาะโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีฉัตรจันทิมะสะปัญญาโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวัชราภรณ์หนูช้างเผือกโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี