รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๔๔ - โรงเรียนบ้านวังลาน
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญญาดาช้างเย็นโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิฆัมพรทองศรีโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนธรณ์เชียงกาโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรพล-โรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิตยาเดือนฉายโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทนาใจเก่งดีโรงเรียนบ้านวังลานวัดถ้ำเจริญธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี