รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๔๕ - โรงเรียนบ้านดงยาง
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวภัทรตันเจริญโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทิพัฒน์โพธิบุตรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงผักกาด-โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาธิมาปัญญาโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรัลพัชรคมขำโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติภัทรเทพประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี