รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๕๐ - โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูน
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์จงเจริญโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุวิชญ์สำรองทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวโรดมสาลีโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุรักษ์นุ่มวัฒนะโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุธระลึกโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพลพิมพ์อินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวนัยสำรองทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศรินทร์เสียงล้ำโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทมาศพรมไวโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรสุดาโลกร่วมโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิวิมลแย้มวงษ์โรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสวิชญาซังเจริญโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีภพ-โรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัตนกาญจน์แหวนเครือโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธานินท์คงเวชโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพัฒน์แนวเมืองโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐสิทธิ์มาลัยโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลแหวนเครือโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี