รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๕๔ - โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 594 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาผอ.นางสาวณธชศมลเซี่ยงว่องสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายภควัฒน์บัวงามโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเด่นภูมิอุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นายณัทธรพ่วงเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวแพรวพรรณกลั่นขำสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสกสรรทองบางหลวงโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวสัจชญาบุตรเพชรสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๕นายอนุศักดิ์รื่นบุญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวัฒน์ภักดีโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวกัญน์จพรโมราสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นายพอเพียงคล้ายทองโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรสีลาดเลาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13อุดมศึกษาครูนางสาวสายสุนีย์จุมปูสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิชาจงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นายพีรพลวงษ์แก้วโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16อุดมศึกษาครูนางสาวสุดารัตน์เท่าเทียมสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวรรัตน์พุทธรักษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นายพีรวัสปิ่นมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัทสืบสายโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุภธิดามารัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารวีภิษาพงษ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุจิตราจันนาสีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาสุขสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศิวิมลศรีตองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิดาบุญกล่ำโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธัญลักษณ์ลอดพึ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขวัญฤทัยบานเย็นโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิงคพรสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประทุมพรจำนงค์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทิมาเหมือนรุ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐธเดชบุญมากโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเนติมาโฆษพงศาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพัฒน์พูลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเบญจรัตน์เฟื่องนครโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณพัฒน์สีทาคงโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจุฑามาศเจริญศักดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรศักดิ์บุญมีโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนฤมลสืบผลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิพจน์เซี่ยงเจ๊วโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแพรวาสุริโยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภาณุมาศบุญศรีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติวัฒน์อารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์ชัยแซ่คูโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพลอินทราโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๕นายวีรภาพโสดาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรชตลำเภาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๕นายภูริพัฒน์อาตตะแทนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัดเทพเพ็ชรปานกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนพัชปิ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๕นายวัชรพงษ์พรหมสวัสดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี