รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๕๘ - โรงเรียนบ้านถ้ำ
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพุฒิหัสดงโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงข้าวทิพย์-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชคธิชัยกุลไชยกุลโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกรมาศศรีโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาสุจริตโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิยดาใจบุญโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์สพัฒน์กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงษตาสุจริตโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกชัย-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรเทพ-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนเอ-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรภูมิจันทร์โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไตรภพ-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรณษาหอละเอียดโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรสุขเพ็งโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธญพรเขตจิดารุจีโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอานนท์จรัสภรณ์โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี